Reduction

Milieu-impact reduceren
Hoe kunt u uw footprint verkleinen?

Na het berekenen van de footprint is het tijd om in actie te komen. Er zijn tientallen manieren om uw bedrijf te verduurzamen en daarmee uw footprint te verkleinen. Veel bedrijven worstelen met de vraag waar het beste op ingezet kan worden met betrekking tot CO2-besparing en hoe deze verduurzaming gerealiseerd kan worden.

Of het nu gaat om afvalvermindering, het kiezen voor duurzame alternatieven of verlaging van energieverbruik: wij brengen u in contact met de meest innovatieve bedrijven van hun soort om de footprint naar beneden te brengen.

Praktische oplossingen, passend bij uw bedrijf

De inzichten die u krijgt dankzij de footprintberekening van Greenhouse Sustainability bieden het startpunt voor dat waar het om draait: het succesvol reduceren van uw milieu-impact. Doordat u zowel op bedrijfsniveau als op proces- en productniveau gedetailleerde resultaten ontvangt, kunt u samen met onze specialisten direct zien waar u het beste mee aan de slag kunt gaan. En dat is fijn. Want waarom zou je als eerste investeren in zonnepanelen als blijkt dat je impact vele malen groter kan zijn door te kiezen voor een alternatieve verpakking?

Dankzij ons almaar groeiende netwerk aan duurzame partners en leveranciers, is Greenhouse Sustainability in staat om in steeds meer schakels van de keten een passende oplossing te bieden. Zo maken we uw sector samen steeds duurzamer.

Sustainable
Start Session

Zit uw bedrijf in de startfase van verduurzaming en bent u benieuwd hoe u uw medewerkers hierin kunt betrekken? Dan is de Sustainable Start Session iets voor uw organisatie.

Het belang van betrokken medewerkers bij een duurzaamheidstraject

Medewerkersbetrokkenheid zorgt voor een grotere slagingskans van het duurzaamheidsbeleid. Bovendien zijn bedrijven met betrokken medewerkers bewezen innovatiever, productiever en winstgevender. Echter is de juiste kennis voor begeleiding van dit proces niet altijd in huis. Met de Sustainable Start Session begeleiden we uw organisatie in het proces naar een duurzame onderneming, door samen met uw personeel te kijken naar uw inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Dit is dé start die u nodig heeft als u zoekende bent in het verduurzamen van uw bedrijf. Neem contact met ons op en vraag de Sustainable Start Session aan voor een groene start.

Uw gehele keten
footprint reduceren

Met Horti Footprint Circle

Klimaatneutrale productie

Uw footprint heeft impact op de footprint van uw ketenpartners, en andersom. De uitstoot van de hele levenscyclus samen bepaalt de totale milieu-impact van een product. Om klimaatneutrale productie te realiseren is er vanuit ieder ketenonderdeel inspanning nodig om te verduurzamen; van productie en toeleveranciers tot retail en handel. Precies daarom zijn we voor de tuinbouwsector de Horti Footprint Circle (voorheen Horti Footprint Chain Program) gestart.

Ketensamenwerking

Het ketensamenwerkingsprogramma heeft als doel om voor iedere partij in de keten inzicht te krijgen in zijn aandeel op de CO₂-footprint van het eindproduct, om vervolgens zijn uitstoot te reduceren. Op deze manier kan de uitstoot van CO₂ per onderdeel van de keten worden verminderd, wat uiteindelijk leidt tot een klimaatneutraal product. Doordat iedere schakel in de keten meewerkt aan de footprintberekening, kan in kaart worden gebracht welke categorieën de hoogste milieubelasting veroorzaken. Zo kunnen we er met elkaar aan werken om de totale uitstoot terug te dringen en waar nodig te compenseren en werken we samen toe naar klimaatpositieve tuinbouwproducten in 2030.