WAT
BEWEEGT
ONS

Het begon in 2014 met de vraag:
‘Hoe duurzaam is dit product nu écht?’

Het antwoord vonden wij in het berekenen van een footprint door middel van een Life Cycle Assessment, oftewel levenscyclusanalyse. Jarenlange ontwikkeling en optimalisatie van de rekenmethodes en het bedrijf volgde. Graag vertellen wij u meer over de totstandkoming van Greenhouse Sustainability; het duurzame huis waarin u milieu footprint berekening, reductie, compensatie en storytelling onder een dak vindt.

VISIE

De visie van Greenhouse Sustainability is dat duurzaamheid voor iedereen meetbaar en inzichtelijk moet worden gemaakt om klimaatneutraliteit mogelijk te maken.

missie

Greenhouse Sustainability legt de basis voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering met footprintberekening, footprinttools, advies voor reductie en compensatie. Met storytelling dragen wij verder bij aan een positieve impact op en door bedrijven.

het
team

We stellen ons graag voor

Greenhouse Sustainability bestaat uit een vooruitstrevend team met een gedeelde passie voor duurzaamheid. Bij Greenhouse Sustainability zijn we oprecht, denken we in mogelijkheden en zijn we ambitieus in het behalen van onze doelen. We combineren onze expertise in LCA met onze kennis van marketingcommunicatie om positieve impact te maken.

van toen
naar nu

Lees hoe Greenhouse Sustainability is ontstaan en zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

Oprichting
Stichting Benefits
of Nature

2015

Henri Potze start Stichting Benefits of Nature om duurzaamheid in de tuinbouwsector te bevorderen en consumenten te kunnen voorzien van mooie, eerlijke en duurzame producten. Enerzijds door de footprint van bedrijven en hun producten te berekenen, anderzijds door ondernemers te helpen om verder te verduurzamen. Een groot aantal kwekers en toeleveranciers sloot zich aan bij Benefits of Nature, waardoor het initiatief dan ook in korte tijd uitgroeide tot een begrip binnen de tuinbouw.

Start
ontwikkeling
HortiFootprint
Category Rules

2018

In deze periode werkte Rick van der Linden namens Benefits of Nature mee aan de ontwikkeling van de HortiFootprint Category Rules, een rekenmethode voor het berekenen van de milieu footprint van tuinbouwproducten. Een LCA-standaard die sindsdien wordt gebruikt voor product footprint berekeningen in de Nederlandse tuinbouw.

Oprichting Greenhouse Marketeers

2018

Na een aantal jaren hard gewerkt te hebben om de stichting gestalte te geven, besluit Henri om Greenhouse Marketeers op te richten (nu Greenhouse Sustainability). Waar Benefits of Nature zich inzette voor de sector als geheel, richt Greenhouse Marketeers zich concreter op het helpen van individuele bedrijven. Dit door de footprint te berekenen, te adviseren over het verbeteren van de footprint en de inspanningen van de bedrijven uit te dragen.

Start Horti Footprint Circle

2021

Samen met een aantal andere bedrijven richt Greenhouse Marketeers het Horti Footprint Chain Program op (nu Horti Footprint Circle), een ketensamenwerkingsprogramma voor het verduurzamen van de tuinbouwsector. 

footprints

Supporting
studies
FloriPEFCR

2022

Greenhouse Marketeers (Nu Greenhouse Sustainability) helpt met de ontwikkeling van de FloriPEFCR (Flori Product Environmental Category Rules) door het raamwerk van de methode te testen in de praktijk. De FloriPEFCR zal op Europees niveau gebruikt worden voor het berekenen van product footprints. Hierdoor ontstaan betrouwbare resultaten die met elkaar vergeleken kunnen worden en gelijkheid in de sector creëert.

Lancering
Flori Footprint
Tool

2022

Samen met LCA-software partner Simapro ontwikkelt Greenhouse Sustainability de Flori Footprint Tool; een online tool die het mogelijk maakt voor elke partij in de sierteeltketen zelf de product footprint te berekenen. De rekenmethode die ten grondslag aan deze software ligt is de FloriPEFCR.

Greenhouse Marketeers verder als Greenhouse Sustainability

2023

De naam Greenhouse Marketeers ontstond in de tijd dat het nog nodig was om te benadrukken dat footprinting, naast dat het helpt bij het in kaart brengen van de milieu-impact, óók voor de marketing van bedrijven en producten een grote toegevoegde waarde heeft. Dat station zijn we inmiddels gepasseerd. Daarbij merken wij dat er nog wel eens misverstanden ontstaan over onze intenties en core business. Greenhouse Marketeers is daarom Greenhouse Sustainability met ingang van 2023.

Veelgestelde
vragen

Broeikasgassen zorgen ervoor dat warmte wordt vastgehouden en daardoor stijgt de temperatuur op aarde. Zonder broeikasgassen zou de aarde ijskoud zijn, maar met teveel broeikasgassen wordt het juist te heet. De toename van CO2 komt vooral door de verbranding van aardolie, aardgas en steenkool.

Een milieu-footprint is een getal dat de impact van een bedrijf en producten op het milieu aangeeft. Het geeft duurzaamheid een getal. De milieu-footprint wordt bepaald aan de hand van een Life Cycle Assessment (LCA), oftewel een levenscyclusanalyse. Er wordt berekend wat de invloed van verschillende bedrijfsprocessen en handelingen van een product hebben op het milieu. Van grondstoffen, productie, distributie, gebruik tot aan afvalverwerking.

Bij een LCA is er sprake van verschillende impact categorieën. Een impact categorie groepeert verschillende emissies in één effect op het milieu. De impact categorieën die we berekenen zijn onder andere: water, landgebruik, biodiversiteit, toxiciteit en de bekendste, CO2.

Vaak wordt een footprint uitgedrukt in CO2-equivalent. Dat houdt in dat ook andere broeikasgassen dan CO2 zijn meegenomen, maar zijn omgerekend naar een waarde in CO2. Dus om de invloed van verschillende soorten broeikasgassen te kunnen optellen, zoals methaan, lachgas en waterdamp, worden de uitstootcijfers omgerekend naar CO2-equivalent.