WAT
BEWEEGT
ONS

Het begon in 2014 met de vraag:
‘Hoe duurzaam is dit product nu écht?’

Het antwoord vonden wij in het berekenen van een footprint door middel van een Life Cycle Assessment, oftewel levenscyclusanalyse. Jarenlange ontwikkeling en optimalisatie van de rekenmethodes en het bedrijf volgde. Graag vertellen wij u meer over de totstandkoming van Greenhouse Sustainability; het duurzame huis waarin u milieu footprint berekening, reductie, compensatie en storytelling onder een dak vindt.

VISIE

De visie van Greenhouse Sustainability is dat duurzaamheid voor iedereen meetbaar en inzichtelijk moet worden gemaakt om klimaatneutraliteit mogelijk te maken.

missie

Greenhouse Sustainability legt de basis voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering met footprintberekening, footprinttools, advies voor reductie en compensatie. Met storytelling dragen wij verder bij aan een positieve impact op en door bedrijven.

het
team

We stellen ons graag voor

Greenhouse Sustainability bestaat uit een vooruitstrevend team met een gedeelde passie voor duurzaamheid. Bij Greenhouse Sustainability zijn we oprecht, denken we in mogelijkheden en zijn we ambitieus in het behalen van onze doelen. We combineren onze expertise in LCA met onze kennis van marketingcommunicatie om positieve impact te maken.

van toen
naar nu

Lees hoe Greenhouse Sustainability is ontstaan en zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

Oprichting
Stichting Benefits
of Nature

2015

Henri Potze start Stichting Benefits of Nature om duurzaamheid in de tuinbouwsector te bevorderen en consumenten te kunnen voorzien van mooie, eerlijke en duurzame producten. Enerzijds door de footprint van bedrijven en hun producten te berekenen, anderzijds door ondernemers te helpen om verder te verduurzamen. Een groot aantal kwekers en toeleveranciers sloot zich aan bij Benefits of Nature, waardoor het initiatief dan ook in korte tijd uitgroeide tot een begrip binnen de tuinbouw.

Start
ontwikkeling
HortiFootprint
Category Rules

2018

In deze periode werkte Rick van der Linden namens Benefits of Nature mee aan de ontwikkeling van de HortiFootprint Category Rules, een rekenmethode voor het berekenen van de milieu footprint van tuinbouwproducten. Een LCA-standaard die sindsdien wordt gebruikt voor product footprint berekeningen in de Nederlandse tuinbouw.

Oprichting Greenhouse Marketeers

2018

Na een aantal jaren hard gewerkt te hebben om de stichting gestalte te geven, besluit Henri om Greenhouse Marketeers op te richten (nu Greenhouse Sustainability). Waar Benefits of Nature zich inzette voor de sector als geheel, richt Greenhouse Marketeers zich concreter op het helpen van individuele bedrijven. Dit door de footprint te berekenen, te adviseren over het verbeteren van de footprint en de inspanningen van de bedrijven uit te dragen.

Start Horti Footprint Circle

2021

Samen met een aantal andere bedrijven richt Greenhouse Marketeers het Horti Footprint Chain Program op (nu Horti Footprint Circle), een ketensamenwerkingsprogramma voor het verduurzamen van de tuinbouwsector. 

footprints

Supporting
studies
FloriPEFCR

2022

Greenhouse Marketeers (Nu Greenhouse Sustainability) helpt met de ontwikkeling van de FloriPEFCR (Flori Product Environmental Category Rules) door het raamwerk van de methode te testen in de praktijk. De FloriPEFCR zal op Europees niveau gebruikt worden voor het berekenen van product footprints. Hierdoor ontstaan betrouwbare resultaten die met elkaar vergeleken kunnen worden en gelijkheid in de sector creëert.

Lancering
Flori Footprint
Tool

2022

Samen met LCA-software partner Simapro ontwikkelt Greenhouse Sustainability de Flori Footprint Tool; een online tool die het mogelijk maakt voor elke partij in de sierteeltketen zelf de product footprint te berekenen. De rekenmethode die ten grondslag aan deze software ligt is de FloriPEFCR.

Greenhouse Marketeers verder als Greenhouse Sustainability

2023

De naam Greenhouse Marketeers ontstond in de tijd dat het nog nodig was om te benadrukken dat footprinting, naast dat het helpt bij het in kaart brengen van de milieu-impact, óók voor de marketing van bedrijven en producten een grote toegevoegde waarde heeft. Dat station zijn we inmiddels gepasseerd. Daarbij merken wij dat er nog wel eens misverstanden ontstaan over onze intenties en core business. Greenhouse Marketeers is daarom Greenhouse Sustainability met ingang van 2023.

Goedkeuring FloriPEFCR door Europese Commissie

2024

De FloriPEFCR is in februari 2024 officieel erkend door de Europese Commissie. Dit betekent dat de FloriPEFCR nu dé nieuwe standaard is voor milieu-footprintberekeningen voor bloemen en planten. De definitieve regels worden verwerkt in de Flori Footprint Tool. De milieu-impact voor een snijbloem of potplant kunnen we nu berekenen, onderling vergelijken en monitoren op een eenduidige manier. 

Veelgestelde
vragen

Een footprintberekening biedt tastbare voordelen voor uw organisatie. Allereerst stelt het u in staat om kosten te verminderen en een efficiëntieslag te maken. Daarnaast biedt een duidelijk inzicht in uw footprint de mogelijkheid om uw bedrijf te positioneren als een duurzame speler op de markt, waardoor u niet alleen aan de huidige, maar ook aan toekomstige klanten laat zien dat u zich inzet voor duurzaamheid. In dit artikel leest u meer over de redenen om uw bedrijfsfootprint te berekenen.

Het proces rond dataverzameling voor een footprintberekening kan veel tijd in beslag nemen. Het is van belang om vooraf in kaart te brengen welke data nodig is, en hoe u de gegevens efficiënt kunt verzamelen. Zo bespaart u tijd, kosten en weet u zeker dat de gegevens in uw footprint juist zijn. Dan kunt u zich weer bezig houden met het nemen van de juiste beslissingen om duurzaamheidsdoelen te halen. We schreven een whitepaper over dataverzameling voor een footprintberekening. Schrijf u via deze pagina in voor de nieuwsbrief en u ontvangt de whitepaper meteen.

Wij bieden verschillende kant-en-klare online footprint tools. Denk aan de Flori Footprint Tool voor footprintberekeningen in de gehele sierteeltketen en Footprint4All voor toegankelijke bedrijfsfootprints. Om aan uw specifieke wensen te voldoen ontwikkelen wij ook gebruiksvriendelijke tools op maat. Hier komen alle relevante gegevens samen en houdt u overzicht en inzicht in de footprint van uw activiteiten. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden naar aanleiding van uw specifieke behoefte.

Heeft u de footprint van uw bedrijf berekend en vraagt u zich af of u deze berekening moet rapporteren? Of het nu gaat om overheidsvereisten of internationale richtlijnen, het rapporteren van uw footprint kan een belangrijke stap zijn in het tonen van uw inzet voor duurzaamheid en transparantie. In dit artikel bespreken we enkele situaties waarin het rapporteren van uw bedrijfsfootprint relevant kan zijn.