Footprint4All tool

Instaptoolvoor het berekenen van milieu-impact

Voor als u snel en voordelig een inzicht wilt krijgen in de CO2-footprint van uw bedrijf op een laagdrempelig niveau, hebben wij Footprint4All ontwikkeld. Met de Footprint4All tool kunt u zelf de footprint van uw bedrijf berekenen, ongeacht wat voor een bedrijf u heeft en in welke sector u actief bent. Een toegankelijke tool voor iedereen.

Snel en eenvoudig de CO2-footprint van uw bedrijf inzichtelijk

U krijgt inzicht in de opbouw van uw footprint op basis van belangrijke factoren zoals verwarming, elektriciteit, zakelijk vervoer, watergebruik en afval.

Na het uitvoeren van de berekening kunt u meteen zien waar de hotspots zitten op het gebied van CO2-uitstoot, zodat u meteen actie kunt ondernemen. Herhaal de berekening jaarlijks of zelfs maandelijks en u ziet direct het resultaat van de genomen bespaarmaatregelen.

CO2-equivalent

Vaak wordt een footprint uitgedrukt in CO2-equivalent. Zo ook uw footprintberekening met Footprint4All. Dat houdt in dat ook andere broeikasgassen dan CO2 zijn meegenomen, maar zijn omgerekend naar een waarde in CO2. Dus om de invloed van verschillende soorten broeikasgassen te kunnen optellen, zoals methaan, lachgas en waterdamp, worden de uitstootcijfers omgerekend naar CO2-equivalent.

Wat levert een footprintberekening op?

Met een levenscyclusanalyse (LCA) bespaart u kosten doordat u gericht keuzes kunt maken voor duurzame investeringen. U verschaft inzicht in hoe duurzaam uw bedrijf is. Dit helpt u te komen tot een toekomstbestendige bedrijfsvoering en zorgt ervoor dat u bent voorbereid op toekomstige wet- en regelgeving.

Kosten

Voor een licentie betaalt u:
€ 250,-  per jaar

Neem contact met ons op voor meer informatie of start meteen via de website van Footprint4All!