Flori Footprint Tool

Milieu-impact in de hele sierteeltketen inzichtelijk,van productie tot end of life

De Flori Footprint Tool is speciaal ontwikkeld voor de sierteeltsector om footprintberekeningen voor iedereen snel en eenvoudig toegankelijk te maken. U berekent met deze online software in uw eigen tempo op een eenvoudige en overzichtelijke wijze de footprint uw producten.

De Flori Footprint Tool biedt iedere ketenpartij de mogelijkheid om zelf de berekening uit te voeren. Het resultaat is het antwoord op de vraag die speelt; ‘Hoe duurzaam is deze bloem/plant nu écht?’

Onafhankelijk & in eigen tempo

Als ondernemer bent u niet graag afhankelijk van externe partijen. En alles wat niet uw core business is moet zo eenvoudig mogelijk zijn.
De Flori Footprint Tool biedt u de mogelijkheid om in uw eigen tempo, stap voor stap, de footprints van uw bedrijf en producten te berekenen. Het resultaat biedt u de inzichten waar u mee verder kunt. U weet wat de hotspots zijn in alle onderdelen van uw supply chain, van productie tot distributie, gebruik en afvalverwerking. Bovendien weet u de impact van meerdere categorieën, zoals CO₂, water, toxiciteit, landgebruik en meer.

Scenario's

Als u weet waar u staat kunt u efficiënt starten met verduurzaming. Om de prioriteiten te bepalen kunt u onbeperkt scenario’s maken met vervangende waardes, zodat u gericht afwegingen kunt maken welke investeringen het meeste opleveren. Zo kunt u bijvoorbeeld grijze energie vervangen voor groene energie en zien wat dit voor uw footprint betekent.

Ieder onderdeel van de sierteeltketeneen eigen portal

Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke processen. Daarom biedt de Flori Footprint Tool verschillende omgevingen voor iedere ketenpartij.

Grower
Portal

Inzicht in impact van teelt en materialen

 • Eenvoudig gegevens verwerken
 • Onbeperkt scenario’s aanmaken
 • Alle producten berekenen
 • Tegelijk milieu-impact op product- en bedrijfsniveau
 • Basis voor verduurzaming
 • Inzicht in 16 impactcategorieën zoals: klimaatverandering (CO₂), water, toxiciteit

Trader
Portal

Inzicht in impact van bedrijf, processen en materialen

 • Eenvoudig gegevens verzamelen
 • Onbeperkt scenario’s aanmaken
 • Snel en direct resultaat
 • Inzicht in handel onderdeel FloriPEFCR: impact per ladingdrager (deense kar/pallet/etc.)
 • Inzicht in 16 impactcategorieën zoals: klimaatverandering (CO₂), water, toxiciteit

Chain
Portal

Brengt alle data samen voor een volledige berekening tot de winkelvloer

 • Eenvoudig gegevens verzamelen
 • Onbeperkt scenario’s aanmaken
 • Snel en direct resultaat
 • Inzicht in scope 3: kwekers, verpakking en transport
 • Inzicht in 16 impactcategorieën zoals: klimaatverandering (CO₂), water, toxiciteit

Wij beloven u: de Flori Footprint Tool is de meest eenvoudige en toch uitgebreide oplossing voor het in kaart brengen van de footprint van uw sierteeltproduct en bedrijf. Zeker als dit de eerste keer is dat u een footprint gaat berekenen, kunnen wij ons voorstellen dat u er niet graag alleen voor staat. Onze LCA-Specialisten voor u klaar om u op weg te helpen.

Neem voor meer informatie over de Flori Footprint Tool contact met ons op of vraag een demo aan via de Flori Footprint Tool-website.

De voordelen op een rij

 • Inzicht in alle impactcategorieën, zoals CO2, water en toxiciteit
 • Inzicht in de hele levenscyclus
 • Eenvoudig scenario’s voor het reduceren van de milieu-impact aanmaken
 • Footprintberekeningen op product- en locatieniveau
 • Uitstekende begeleiding door LCA specialisten
 • Elke ketenpartij (kweker en handel) een eigen portal
 • De gegevens kunnen uitgewisseld worden met ketenpartners
 • Gebouwd op de betrouwbare software van Simapro
 • Conform Europese standaardmethode FloriPEFCR, definitieve regels worden verwerkt.