Why not ónly the carbon footprint is important

Share on:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Category

The risks of a carbon tunnel vision in a sustainability strategy

Als we het hebben over de klimaatcrisis is de kans groot dat u meteen denkt aan rokende schoorstenen op industrieterreinen of vliegtuigen. Dit betekent dat u klimaatverandering direct linkt aan broeikasgassen en dat is niet vreemd. Er is zelfs een naam voor dit begrip: Carbon Tunnel Vision, een term geïntroduceerd door Jan Konietzko van Cognizant.

CO2 cloud

Bij carbon tunnel visie komt het er op neer dat iemand bij klimaatverandering slechts denkt aan CO₂-uitstoot. Dit is niet per sé negatief, aangezien de CO₂ footprint bij veel bedrijven het grootste gedeelte van de milieu footprint vormt. Toch zijn er risico’s aan verbonden om alleen te focussen op de CO₂ footprint, want de milieu footprint is veelomvattender dan alleen CO₂ of klimaat.

Lees verder om er achter te komen wat de risico’s en oplossingen zijn omtrent een Carbon Tunnel Visie bij de duurzaamheidsstrategie van uw bedrijf.

The difference between the carbon footprint & environmental footprint

The carbon footprint and environmental footprint are often confused or seen as the same thing, but there is a big difference. Although both types of footprint can be calculated by means of an LCA (Life Cycle Assessment), only an environmental footprint takes into account all types of impact that a company can have on the environment. A carbon footprint only focuses on all greenhouse gas emissions, expressed in kilograms of CO₂ equivalents (kg CO₂-eq).

In dit artikel vertellen we meer over het verschil tussen de CO₂-footprint en milieu footprint.

Carbon Tunnel Visie: risico’s en oplossingen

Carbon tunnel vision, people inspecting CO2 footprint

Als er sprake is van carbon tunnel visie in uw duurzaamheidsstrategie dan kan dat ertoe leiden dat u teveel focust op één probleem. Een gevolg hiervan is het uitsluiten van andere relevante impactresultaten van uw bedrijf die ook een (grote) impact op het milieu hebben.

Daarnaast kunnen reductie-inspanningen de impact bij andere impactcategorieën juist vergroten. Misschien kunt u de uitstoot bij de productie van uw product verminderen door de overstap te maken van fossiele naar biobased grondstoffen. Dit kan echter leiden tot extra landgebruik of extra gebruik van pesticiden en meststoffen, wat een negatieve impact heeft op biodiversiteit en lokale ecosystemen.

Kijk daarom bij voorkeur naar de milieu footprint als geheel en pas uw reductie inspanningen daar op aan.

Onze LCA-Specialisten staan klaar om u hierover te adviseren!

More
Interesting articles

News

Horti Footprint Circle: een vernieuwd programma voor ketensamenwerkingen

News

Floréac: Retailers vragen steeds vaker om footprint berekeningen

News

Let us introduce: new marketing colleague Marleen

Sign up for
our newsletter

Subscribe to receive newsletters, sustainable tips and offers.