Verduurzamen? Kijk ook naar subsidies

Subsidies verduurzaming

Delen via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Categorie

Inzicht in uw milieu-impact

Heeft u uw footprint berekend of laten berekenen? Dan heeft u gedetailleerd inzicht in de CO2-impact van uw bedrijfsvoering. De CO2-uitstoot van uw bedrijf of producten biedt in de meeste gevallen al veel inzicht. Maar u kunt er ook voor kiezen om inzicht in andere impactcategorieën te krijgen, zoals watergebruik, landgebruik, biodiversiteit of toxiciteit.

Na het berekenen van uw footprint is het tijd om in actie te komen. Er zijn tientallen manieren om uw bedrijf te verduurzamen en daarmee uw footprint te verkleinen. Als u uw footprint elk jaar opnieuw berekent, kunt u over de jaren afwegen of uw inspanningen het gewenste resultaat opleveren.

Om op dit niveau met uw footprint aan de slag te gaan, heeft u financiële keuzes te maken. Vraagt u zich af hoe een verduurzaming gerealiseerd en gefinancierd kan worden? Er zijn diverse subsidies waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. Wij zijn geen expert op het gebied van subsidies, maar laten u graag zien dat er veel mogelijk is.

Welke subsidies zijn er voor de tuinbouwsector?

Growing plants in Greenhouse horticulture The Netherlands

Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)

Met de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) kunt u als (glas)tuinder energiebesparende maatregelen nemen. U krijgt subsidie als u nieuwe, energie-efficiënte apparatuur, installaties of machines koopt en installeert. Denk aan een warmtepomp, ledverlichting of geavanceerde klimaatbeheersing. U komt ook in aanmerking voor deze subsidie bij het installeren van zonnepanelen, windturbines of andere vormen van duurzame energieopwekkingssystemen. Ook het verbeteren van de isolatie van uw kas of het aansluiten op een warmtenet valt onder de subsidieregeling.

De subsidie wordt waarschijnlijk eind 2023 opengesteld.

Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI)

De Marktintroductie Energie-Innovatiesubsidie (MEI) stimuleert innovatieve energietechnologieën en -oplossingen en ondersteunt bij de marktintroductie. Werkt u met uw bedrijf aan de ontwikkeling en implementatie van baanbrekende energie-innovaties? Dan komt u hier mogelijk voor in aanmerking.

Denk bij baanbrekende energie-innovaties aan vernieuwende energietechnologieën, zoals duurzame energieopwekking, energieopslag, energie-efficiëntie, smart grids en waterstoftechnologie. Met de subsidie ontvangt u een financiële bijdrage die u kunt gebruiken om de kosten van onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en marktintroductie van de energie-innovatie te dekken.

Deze MEI-subsidie is momenteel gesloten. Houd de website van RVO in de gaten, daar wordt aangegeven of en wanneer de subsidie weer wordt opengesteld.

Footprint subsidie voor kwekers

Bent u van plan om de footprint van uw product (opnieuw) te berekenen? Het inzicht van een footprint berekening is de basis om de productie continu te verbeteren vanuit het perspectief van milieu impact. Echter, wat zegt de footprint berekening eigenlijk? En hoe presteert de ene kweker ten opzichte van collega’s? Wat is de milieubelasting van het ene gewas ten opzichte van het andere gewas?

Greenport West-Holland is in samenwerking met Greenhouse Sustainability voornemens om met behulp van een groter aantal footprint berekeningen van verschillende gewasgroepen, zowel sierteelt als kas gekweekte groente en fruit, een eerste geanonimiseerde benchmark te lanceren. Het doel hiervan is dat door deze benchmark een footprint berekening door ondernemers beter in perspectief geplaatst kan worden. Van iedere productgroep wordt de footprint van minimaal 3 kwekers berekend, om zo een gemiddelde te krijgen per productgroep.

Hiervoor is door de provincie Zuid-Holland een subsidie beschikbaar gesteld voor een product footprint berekening van 2022. Benieuwd of u in aanmerking kan komen voor deze subsidie? Neem dan contact met ons op.

Welke subsidies zijn er nog meer voor bedrijven?

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De SDE++ is een subsidie die bedrijven stimuleert om duurzame energieproductie en CO2-reducerende technieken te ontwikkelen. Het doel van de SDE++ is om de transitie naar een duurzamere energievoorziening te bevorderen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De SDE++ ondersteunt projecten die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, biomassa en geothermie, maar ook projecten voor CO2-reductie en elektrisch vervoer.

De SDE++ compenseert het verschil in kosten tussen duurzame energieproductie en conventionele energiebronnen. Hierdoor wordt het rendabeler om te investeren in een duurzaam energieproject.

Deze regeling gaat open van 5 september t/m 5 oktober 2023.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Wilt u uw productieproces of gebouw verduurzamen? Dan komt de ISDE om de hoek kijken. Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die willen investeren in duurzame energie-installaties. Het doel is om de CO2-uitstoot te verminderen, energiebesparing te stimuleren en de overgang naar duurzame energiebronnen te versnellen. Denk hierbij aan een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en/of kleinschalige windturbine. Het is belangrijk dat u eerst de subsidie aanvraagt en dan het apparaat laat installeren.

Let op, de subsidie voor zonnepanelen en kleine windturbines loopt nog tot en met 31 december 2023.

Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM)

De Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) is er voor het midden- en kleinbedrijf (Mkb), met als doel de CO2-uitstoot te verminderen, energie-efficiëntie te bevorderen en bij te dragen aan de transitie naar een duurzamere economie.

Met deze subsidie wordt u als mkb-onderneming ondersteund bij het verduurzamen van uw bedrijfsvoering en bij het nemen van energiebesparende maatregelen. U komt in aanmerking als het gaat om energiebesparende technieken, energie-efficiënte apparatuur, isolatie van gebouwen en duurzame energieopwekking.

Let op, de subsidie voor verduurzaming van Mkb’ers loopt nog tot en met 30 september 2023.

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is geen subsidie maar een fiscale aftrekpost. De EIA biedt bedrijven en ondernemers fiscaal voordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen en het investeren in duurzame energieopwekking.

De EIA biedt een extra aftrekpost op de winstbelasting voor investeringen die voldoen aan de gestelde energiebesparende criteria en levert gemiddeld 11% voordeel op.

Het gaat om investeringen in energiebesparende technieken en duurzame energieopwekking, zoals warmtepompen, zonnepanelen, ledverlichting, isolatiemaatregelen, energiezuinige koel- en vriesinstallaties, etc.

Bereid voor op verplichtingen

Een extra stok achter de deur om te beginnen met het reduceren van uw footprint zijn (toekomstige) verplichtingen. Verdiep u in de verplichtingen die gelden in uw bedrijfstak. Zo geldt voor kantoren die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken de energiebesparingsplicht. Uw kantoor moet vanaf 2023 zelfs minimaal energielabel C hebben. Wees voorbereid op dit soort (toekomstige) verplichtingen en voorkom boetes. Met een footprint berekening zet u al de eerste stap: inzicht.

Meer informatie over footprinting of eens een kop koffie met ons drinken? Neem dan contact met ons op.

Meer
Interessante Artikel

Artikel

Wat zijn milieu-impact categorieën?

Artikel

De EU CBAM-regulering voor CO2-verantwoording in supply chains

Nieuws

Dutch Flower Group start samenwerking met Greenhouse Sustainability