Subsidie voor berekenen footprint teeltbedrijven

Delen via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Categorie

Telers in Zuid-Holland* kunnen tot eind dit jaar subsidie krijgen voor het berekenen van de footprint van hun producten. Provincie Zuid-Holland heeft hiervoor een subsidie toegekend aan Greenport West-Holland en Greenhouse Sustainability (dat de berekening uitvoert). Per productgroep kunnen maximaal drie telers meedoen aan de subsidieregeling. Doel van de subsidie is dat een beter inzicht ontstaat van de footprint per productgroep.

De footprint van tuinbouwproducten komt steeds meer in de belangstelling te staan bij primaire ondernemers en afnemers. Daarnaast is inzicht in de footprint voor telers de basis om het productieproces te verbeteren en te verduurzamen. Maar wat is per productgroep een haalbare footprint, en hoe presteren individuele ondernemers ten opzichte van hun collega’s?

Op deze vragen is tot heden niet altijd antwoord. Daarom dienden Greenport West-Holland en Greenhouse Sustainability een subsidieverzoek in voor het maken van een indicatieve benchmark. Deze subsidie is toegekend door Provincie Zuid-Holland.

In ruil voor het anoniem mogen verwerken van de resultaten in de benchmark, ontvangt een ondernemer een korting van €2.000,- om een footprintberekening van een product te laten uitvoeren. Ondernemers krijgen daarvoor een product footprintberekening over het jaar 2022 met inzicht in zestien milieu-impactcategorieën; in de benchmark worden de resultaten geanonimiseerd.

Willem Kemmers (Greenport West-Holland): “We beginnen nu met een beperkt aantal berekeningen, maar dat geeft al wel een globaal inzicht in de milieu-impact van het tuinbouwcluster van die producten.” Henri Potze (Greenhouse Sustainability): “De berekening is geen waardeoordeel, maar geeft wel aan waar de grootste kansen liggen voor duurzaamheidsmaatregelen.”

Aan de regeling kunnen 3 bedrijven per productgroep meedoen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich aanmelden bij Greenhouse Sustainability via sandra@greenhouse-sustainability.com.

* Beschikbaar voor telers grotendeels in Zuid-Holland, waarbij enkele uitzonderingen los worden beoordeeld.

Meer
Interessante Artikel

Artikel

Wat zijn milieu-impact categorieën?

Artikel

De EU CBAM-regulering voor CO2-verantwoording in supply chains

Nieuws

Dutch Flower Group start samenwerking met Greenhouse Sustainability