Scope 1, 2 en 3 emissies bij een CO2 footprint uitgelegd

Delen via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Categorie

Veel bedrijven zijn bezig met het reduceren van CO₂-uitstoot. Inzicht in de uitstoot vormt de basis om vervolgens structureel te kunnen reduceren. Het berekenen van een CO₂-footprint geeft dat inzicht. Belangrijk bij het berekenen van een CO₂-footprint zijn de scope en de grenzen die een organisatie stelt. Hiermee wordt duidelijk voor welke uitstoot van broeikasgassen een organisatie zelf verantwoordelijk is. Het Greenhouse Gas Protocol (wereldwijd het meest gebruikte protocol om uitstoot van broeikasgassen te berekenen) spreekt over een drietal scopes: Scope 1, 2 en 3 emissies. In dit artikel leggen we kort uit welke emissies de verschillende scopes omvatten.

Scope 1, 2 en 3 emissies

Scope 1: directe uitstoot

Scope 1 omvat directe uitstoot: emissies van bronnen die een organisatie bezit of beheert, bijvoorbeeld de uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten.

Scope 2: indirecte uitstoot

Bij scope 2 gaat het om indirecte uitstoot, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit of verwarming/koeling.

Scope 3: indirecte uitstoot andere bedrijven

Bij scope 3 gaat het ook om indirecte uitstoot, maar dan veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van andere organisaties. Belangrijk hierbij is dat ze wel in relatie staan met de activiteiten van het bedrijf. Het gaat hier meestal om uitstoot die wordt veroorzaakt door leveranciers in de supply chain, uitbestede activiteiten en woon-werkverkeer van werknemers.

Visualisatie van de scope 1, 2 en 3 emissies © Greenhouse Sustainability

Het in kaart brengen van de verschillende scopes

Volgens het Greenhouse Gas Protocol neemt een organisatie in ieder geval verantwoordelijkheid voor uitstoot van CO₂ veroorzaakt door scope 1 en 2. De emissies in scope 1 en 2 zijn gemakkelijker te berekenen dan scope 3 emissies. Voor het energieverbruik kunnen bedrijven bijvoorbeeld de gegevens opvragen die nodig zijn om directe inkoop van gas en elektriciteit om te zetten in een waarde voor de bijbehorende broeikasgassen.

Echter, bij veel organisaties vormen juist scope 3-emissies het grootste deel van de totale emissies. De reden hiervoor is dat vandaag de dag veel activiteiten worden uitbesteed en maar weinig bedrijven kennen de waardeketen van haar producten. Wilt u bewust zijn van de scope 3 emissies? Vraag dan een footprintberekening op bij uw leveranciers. Wilt u de uitstoot reduceren? Het helpt vaak om samen met uw leveranciers en klanten om tafel te gaan, zo gaat u samen opzoek naar de beste oplossingen. Ook zijn er steeds meer collectieve initiatieven die zich inzetten om samen met ketenpartners te verduurzamen, zoals Horti Footprint Circle of het Floriculture Sustainability Initiative in de tuinbouwsector.

Over Greenhouse Sustainability

Bij Greenhouse Sustainability hebben we alles in huis om uw bedrijf te begeleiden naar een duurzame toekomst.​

Bij ons bent u aan het juiste adres voor het in kaart brengen van uw footprint, of het nu is voor uw gehele bedrijf of een specifiek product. Al vanaf 2014 berekenen wij footprints voor hoofdzakelijk de tuinbouwsector, maar ook daarbuiten.

In ons duurzame huis helpen we bedrijven verder naar een duurzame toekomst, door middel van: Calculations, Reductie, Compensatie en Storytelling. Dit doen wij met een divers team van ambitieuze vakmensen, met een gedeelde passie voor duurzaamheid.

Meer
Interessante Artikel

Artikel

Wat zijn milieu-impact categorieën?

Artikel

De EU CBAM-regulering voor CO2-verantwoording in supply chains

Nieuws

Dutch Flower Group start samenwerking met Greenhouse Sustainability

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Melden Sie sich an, um Newsletter, Nachhaltigkeitstipps und Angebote zu erhalten.