Primaire versus secundaire data bij een LCA

Delen via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Categorie

Bij het uitvoeren van een Levenscyclusanalyse (LCA) is een overzicht van input gegevens nodig, ook wel de levenscyclusinventaris genoemd. Denk bij een product footprint aan data over het energieverbruik tijdens de productie, de gebruikte grondstoffen, of de afvalstromen die hierbij ontstaan.

Veel van deze informatie, zoals de hoeveelheid aangekochte grondstoffen, is al beschikbaar binnen uw financiële of inkoopafdeling. Echter kan het zijn dat een aangekochte grondstof al bewerkt is door een ander bedrijf. Om achter de exacte impact van uw gebruikte materialen te komen moet u bij uw leverancier zijn voor de benodigde primaire data. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van secundaire data uit databases.

In dit artikel komt u meer te weten over de verschillende typen data bij een LCA.

Primaire data 

Voor een nauwkeurige LCA berekening is het belangrijk om zoveel mogelijk primaire data te gebruiken. Primaire data verwijst naar proces- en locatie specifieke informatie die rechtstreeks wordt verzameld. Denk hierbij aan:

  • Grondstofverbruik: Informatie over de hoeveelheid en type grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van een product, rechtstreeks verkregen van de leveranciers of fabrikanten.
  • Energieverbruik: Gegevens over het energieverbruik tijdens alle fasen van de levenscyclus van het product, inclusief winning, productie, transport, gebruik en afvalverwerking.
  • Emissies: Specifieke metingen van emissies naar lucht, water en bodem die worden veroorzaakt door de productieprocessen, zoals CO2-uitstoot, en water verontreinigende stoffen en bode verontreinigende stoffen zoals PFAS.
  • Afvalproductie: Informatie over de hoeveelheid en type afval dat wordt geproduceerd tijdens de verschillende levensfases van het product.
  • Transport: Gegevens over de transportafstanden, transportmiddelen en brandstofverbruik voor het transport.
  • Waterverbruik: Metingen van het waterverbruik tijdens de productieprocessen, inclusief direct waterverbruik en indirect waterverbruik in de toeleveringsketen.
  • Landgebruik: Informatie over het landgebruik dat nodig is voor de productie van grondstoffen, zoals landbouwgrond voor gewassen of bosgebied voor hout.
  • Chemische samenstelling: Gedetailleerde informatie over de chemische samenstelling van materialen en producten, inclusief potentiële schadelijke stoffen of componenten.

Hoewel het vaak mogelijk is om primaire data binnen het eigen bedrijf te verzamelen, is het zelden haalbaar om alles op primaire wijze te verzamelen, vooral niet wanneer u afhankelijk bent van leveranciers voor deze informatie. Om desondanks een volledige footprint berekening te kunnen uitvoeren, maken we gebruik van industriegemiddelden, ook wel secundaire data genoemd.

Secundaire data 

Bij secundaire data verwijzen we naar informatie die is verzameld en geanalyseerd door derden en vervolgens beschikbaar gesteld wordt. Datasets die secundaire data bevatten worden ook wel LCI databases genoemd. Een van de voornaamste LCI databases waar we bij Greenhouse Sustainability gebruik van maken is EcoInvent. Deze database bevat bestaande milieugegevens over allerlei ketens en producten zodat er geen primaire data opgevraagd hoef te worden bij uw leverancier.

Data gebruik: een afweging

Het maken van een LCA wordt toegankelijker en makkelijker door het gebruik van secundaire data. Hierbij kunt u al een goed beeld krijgen van de hotspots in uw milieu-footprint. Echter, overmatig gebruik van secundaire data kan de nauwkeurigheid van uw LCA verminderen. Secundaire data zijn vaak gebaseerd op gemiddelden en generalisaties, wat kan leiden tot een minder gedetailleerd begrip van de impact van een specifiek product of proces. Bovendien maakt deze algemene data het moeilijk om specifieke stappen te zetten in de verduurzaming van uw eigen productie of de onderliggende keten. Daarom is een gebalanceerde benadering, waarbij zowel primaire als secundaire data worden gebruikt, de meest effectieve manier om een LCA uit te voeren.

Meer
Interessante Artikel

Artikel

Wat zijn milieu-impact categorieën?

Artikel

De EU CBAM-regulering voor CO2-verantwoording in supply chains

Nieuws

Dutch Flower Group start samenwerking met Greenhouse Sustainability