Wat zijn milieu-impact categorieën?

Delen via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Categorie

De Product Environmental Footprint (PEF) methode, gesteund door de Europese Commissie, biedt een gestandaardiseerde manier om de milieu-impact van producten te beoordelen. Met behulp van een levenscyclusanalyse (LCA) onderzoekt het de milieu-impact van een product op elk stadium van zijn levenscyclus – van grondstofproductie, productie, distributie en gebruik, tot afvalverwerking (cradle to grave).

Het doel van de PEF is om nauwkeurige en consistente communicatie van de milieuvoetafdruk van een product aan consumenten mogelijk te maken. Het is belangrijk op te merken dat hoewel de PEF-methodologie milieueffecten in 16 afzonderlijke categorieën indeelt, ze niet allemaal in gelijke mate bijdragen aan de totale milieueffecten van het product (aangeduid als de PEF single score).

In onderstaand overzicht leggen uit welke impact categorieën er zijn en wat de betekenis van deze impactcategorieën is. Ook geven we per impactcategorie weer wat de meeteenheid is en de gewogen bijdrage aan de PEF single score volgens de PEF-methodologie.

De 16 impact categorieën

Klimaatverandering

Gewogen impact: 21,06%

Waterverbruik

Gewogen impact: 8,51%

Landgebruik

Gewogen impact: 7,94%

Ioniserende straling

Gewogen impact: 5,01%

Verzuring

Gewogen impact: 6,31%

Ozon uitputting

Gewogen impact: 6,31%

Menselijke toxiciteit,
niet-kankerverwekkend

Gewogen impact: 2,13%

Menselijke toxiciteit,
kankerverwekkend

Gewogen impact: 1,84%

Ecotoxiciteit, zoetwater

Gewogen impact: 1,92%

Eutrofiëring, zoetwater

Gewogen impact: 2,80%

Eutrofiëring, zeewater

Gewogen impact: 2,96%

Eutrofiëring, terrestrisch

Gewogen impact: 3,71%

Grondstofverbruik, fossiel

Gewogen impact: 8,32%

Grondstofverbruik,
mineralen en metalen

Gewogen impact: 7,55%

Fotochemische ozon creatie

Gewogen impact: 4,78%

Fijnstof

Gewogen impact: 8,96%

Meer
Interessante Artikel

Artikel

De EU CBAM-regulering voor CO2-verantwoording in supply chains

Nieuws

Dutch Flower Group start samenwerking met Greenhouse Sustainability

Artikel

Even voorstellen: nieuwe LCA-specialist Robin