Een klimaatneutraal bedrijf: Hoe en waarom?

Delen via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Categorie

Steeds meer bedrijven streven naar klimaatneutraliteit. Zo ook uw bedrijf misschien? Als een bedrijf klimaatneutraal is, draagt het niet bij aan klimaatverandering. De hoeveelheid broeikasgassen die het bedrijf uitstoot, wordt ook weer uit de lucht verwijderd. Maar waarom is het belangrijk dat dit gebeurt en wat kan uw bedrijf er precies mee?

Het belang van klimaatneutraliteit

In het Klimaatakkoord staat vastgesteld dat de mondiale opwarming ruim onder de grens van 2°C moet blijven, met een streven naar 1,5°C. Als we deze grens voorbijgaan zal dat desastreuze gevolgen hebben voor het klimaat en daarmee het milieu. Het belangrijkste doel is dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderd moet zijn vergeleken met 1990. Bedrijven spelen hierin een cruciale rol. Het aandeel dat bedrijven hebben in de uitstoot van broeikasgassen is vele malen groter dan bijvoorbeeld huishoudens.

De stappen naar een klimaatneutraal bedrijf

Alhoewel klimaatneutraliteit een uitdaging is voor bedrijven, is het een haalbaar doel. Hierbij is het essentieel om proactief maatregelen te nemen om broeikasgassen tot nul te reduceren. We hebben de belangrijkste stappen voor een succesvolle weg naar klimaatneutraliteit op een rij gezet:

  1. Bedrijfsfootprint berekenen: Om te beginnen is het belangrijk om te weten waar de milieu-impact van uw bedrijf vandaan komt. Een footprintberekening geeft u dit inzicht. Let op: breng hierbij zowel de directe als indirecte emissies in kaart. Lees hier meer over de verschillende scopes bij een CO2-footprint.
  2. Reduzierung der Umweltauswirkungen: Als duidelijk is waar de directe en indirecte milieu-impact vandaan komt kunt u gericht reduceren. Bijvoorbeeld door verduurzaming van transport, gebruik van hernieuwbare energiebronnen of optimalisatie van processen. Om klimaatneutraliteit te bereiken is ook het verminderen van de indirecte (Scope 3) emissies essentieel. Ook is het belangrijk om de milieu-impact te blijven monitoren en verbeteren. Klimaatneutraal opereren is een voortdurend proces. Innovatie en verduurzaming zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.
  3. Duurzaamheidsrapportage: De planning en voortgang van uw ‘reis’ naar klimaatneutraliteit legt u vast in een rapportage. Steeds meer bedrijven krijgen direct of indirect te maken met verplichte duurzaamheidsrapportage, zoals de CSRD. Deze EU-richtlijn is voor ondernemingen binnen de Europese Unie om ecologische, sociale en overheidsrisico’s in kaart te brengen en duurzaamheidsinformatie te verschaffen aan stakeholders.
    De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) omschrijft de normen om te rapporteren. Met duurzaamheidsrapportage laat u zien dat u transparant bent over uw klimaatneutraliteit en onderbouwt u wat u claimt. Dit is cruciaal om beschuldiging van ‘greenwashing’ te voorkomen.
  4. Compensatie van overgebleven uitstoot: De emissies die overblijven na de verduurzamingsmaatregelen zijn doorgaans lastig te reduceren. Compensatie van deze emissies is mogelijk door broeikasgassen uit de atmosfeer halen, door het aanplanten van bomen, of door CO2 af te vangen en op te slaan in de bodem. Hierbij is het verstandig om te kiezen voor een gecertificeerd koolstofverwijderingsproject. Zo bent u er zeker van dat de broeikasgassen daadwerkelijk uit de atmosfeer worden verwijderd.

Klimaatneutraal bedrijf: en nu?

Door klimaatneutraal te ondernemen draagt u niet alleen bij aan het verminderen van de opwarming van de aarde. U speelt ook in op de verwachtingen van uw klanten en investeerders. Klimaatneutraal opereren kan leiden tot een positieve perceptie bij klanten, wat op zijn beurt uw reputatie verbetert en uit onderzoek blijkt dat dit de klantenloyaliteit vergroot.

Maar let goed op. Zorg ervoor dat u goed communiceert over uw duurzaamheidsinspanningen. Wees hierbij niet te algemeen of vaag. Een goede onderbouwing van uw klimaatneutraliteit is cruciaal. Zo wordt greenwashing voorkomen en laat u zien dat u duurzaamheid serieus neemt.

Meer
Interessante Artikel

Artikel

Wat zijn milieu-impact categorieën?

Artikel

De EU CBAM-regulering voor CO2-verantwoording in supply chains

Nieuws

Dutch Flower Group start samenwerking met Greenhouse Sustainability