FloriPEFCR ‘License to deliver’

Delen via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Categorie

De Flori Product Environmental Footprint Category Rules, oftewel FloriPEFCR, wordt binnenkort dé Europese standaard voor footprintberekening in de sierteelt. In een serie blogs laten onze specialisten u kennismaken met deze nieuwe standaard. Dit keer Henri Potze over de urgentie van FloriPEFCR.

Toenemende duurzaamheidseisen

Consumenten worden met de dag kritischer als het gaat om de producten die zij kopen. Want waar zijn die geproduceerd en hoe belastend is de productiewijze voor de planeet? Ook banken stellen steeds vaker eisen op gebied van duurzaamheid. Wilt u als ondernemer een financiering krijgen, dan zijn daar strikte voorwaarden aan verbonden. En dan is daar nog de stijgende gasprijs die de sector al maanden in zijn greep houdt. Hoe lang is dat nog vol te houden voor het gemiddelde tuinbouwbedrijf? Het mag duidelijk zijn dat verduurzamen allang geen vrijblijvendheid meer is, maar in toenemende mate een vereiste wordt om als bedrijf toekomstbestendig te blijven. Aantonen dát u duurzaam bezig bent is daarbij zeker zo belangrijk. Een betrouwbare footprintberekening is dan ook een must.

Een flinke stap voorwaarts

Tot nu toe vormden de Hortifootprint Category Rules het uitgangspunt bij het berekenen van footprints binnen de tuinbouw in Nederland. Een methode die nog niet volledig is, maar een goed begin was voor de Nederlandse tuinbouwsector. Nu de vraag naar duurzame producten internationaal groeit, wordt ook de behoefte aan Europese standaardisatie groter. In feite gaat de FloriPEFCR verder waar de Hortifootprint ophoudt. Het is een flinke stap voorwaarts. De toepassing van uitgebreide en strenge toetsingscriteria moet uiteindelijk een zeer nauwkeurige footprintberekening opleveren. En alleen door alle bloemen en planten langs diezelfde meetlat te leggen, zijn producten en bedrijven eerlijk met elkaar te vergelijken. Dit maakt het ook mogelijk om de berekeningen te laten certificeren.

Eerlijke manier

De FloriPEFCR wordt ontwikkeld door Wageningen University & Research in samenwerking met toonaangevende organisaties als Royal FloraHolland, FSI en diverse exporteurs. Greenhouse Sustainability is gevraagd om het eerste concept van de nieuwe standaard in de praktijk te testen. Door middel van deze ‘supporting studies’ kan FloriPEFCR worden bijgesteld en aangepast waar nodig, zodat het uiteindelijk ter goedkeuring kan worden ingediend in Brussel. Zodra die goedkeuring er is, naar verwachting begin volgend jaar, zal FloriPEFCR de leidende standaard voor footprintberekeningen worden in heel Europa. En tevens de meest eerlijke manier om de milieubelasting in kaart te brengen.

Uiteindelijk zal iedereen binnen de tuinbouw de stap móeten zetten. De invoering van een zogenoemde ‘CO2-belasting’, waarbij vervuilende bedrijven extra worden belast, lijkt slechts een kwestie van tijd. Daarom is het noodzakelijk dat de keten op tijd in actie komt om die footprint inzichtelijk en omlaag te krijgen. Uiteindelijk zal uw footprintberekening ook uw ‘license to deliver’ worden. Verschillende internationale retailers hebben al aangegeven dat zij FloriPEFCR omarmen. De kans is dan ook groot dat het op termijn een vereiste wordt om überhaupt te mogen leveren. Kunt u dan niet tot in detail aantonen hoe duurzaam u bent, dan valt u buiten de boot.

Samenwerken in keten

Daarbij wordt het ook steeds belangrijker om de samenwerking op te zoeken op gebied van duurzaamheid. De footprint van bloemen en planten wordt ten slotte bepaald door vele factoren, die een teler lang niet altijd in de hand heeft. Door middel van FloriPEFCR wordt ieders bijdrage inzichtelijk gemaakt, zodat telers hun leveranciers daarop kunnen aanspreken. Telers hoeven dan niet langer alleen op te draaien voor de milieubelasting van hun product, maar iedereen in de keten betaalt zijn eigen deel.

In de volgende blog wordt dieper ingegaan op hoe de FloriPEFCR werkt.

Bekijk de andere artikelen uit de FloriPEFCR-blogserie:

Meer
Interessante Artikel

Artikel

Wat zijn milieu-impact categorieën?

Artikel

De EU CBAM-regulering voor CO2-verantwoording in supply chains

Nieuws

Dutch Flower Group start samenwerking met Greenhouse Sustainability