Calculation

Duurzaamheid:
Zorg dat u weet waar u staat

De vraag van consumenten, retailers en overheden naar duurzame producten neemt toe. Tevens is er bij deze partijen een groeiende behoefte aan bewijs dat een bedrijf duurzaam werkt. Het in kaart brengen van milieu-impact met behulp van een levenscyclusanalyse geeft duurzaamheid een getal: uw footprint. Bij Greenhouse Sustainability bent u hiervoor aan het juiste adres. Al sinds 2015 berekenen wij footprints voor hoofdzakelijk de land- en tuinbouwsector, maar ook voor de bouw, retail en horeca. 

Wat levert een footprint berekening op?

Een levenscyclusanalyse (LCA) verschaft u inzicht in hoe duurzaam uw bedrijf of producten zijn en helpt u te komen tot een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Bereid u voor op toekomstige maatregelen

In het klimaatakkoord staat dat Nederland vóór 2030 de CO2-uitstoot flink terug moet hebben gedrongen. Het is een kwestie van tijd totdat alle bedrijven te maken krijgen met het verplicht bijhouden van hun CO2-uitstoot en het reduceren ervan. Met een footprintberekening bent u voorbereid op de hoogte van de mogelijke heffing en voorkomt u onvoorziene situaties en kosten.

Top of mind in de keten

Uw footprint heeft invloed op de footprint van uw ketenpartners. Als u uw footprint kunt delen met uw ketenpartners, dan straalt dat transparantie en bewustzijn uit. Dat maakt u aantrekkelijk voor stakeholders, leveranciers en klanten.

LCA: Methoden
en berekeningen

Gestandaardiseerde
Regels

Category Rules

Er zijn voor verschillende producten en sectoren Category Rules vastgelegd op nationaal en Europees niveau. In de sierteelt zijn er de Flori Product Environmental Category Rules (FloriPEFCR) welke wij toepassen voor het berekenen van milieu-footprints van potplanten en snijbloemen. Voor andere situaties maken we onder andere gebruik van ISO standaarden en Greenhouse Gas Protocol.

Eerlijkheid
duurt het langst

Door gebruik van een gestandaardiseerde rekenmethode is deze geschikt voor certificering, zijn de footprints betrouwbaar en wordt greenwashing voorkomen. Tevens zorgt het ervoor dat het op de lange termijn mogelijk is om te benchmarken.

Impact
categorieën

Bij een LCA is er sprake van verschillende impact categorieën. Een impact categorie groepeert verschillende emissies in één effect op het milieu. De impact categorieën die we berekenen zijn onder andere: water, landgebruik, toxiciteit en de bekendste, CO2.

CO2-equivalent
Vaak wordt een footprint uitgedrukt in CO2-equivalent. Dat houdt in dat ook andere broeikasgassen dan CO2 zijn meegenomen, maar zijn omgerekend naar een waarde in CO2. Dus om de invloed van verschillende soorten broeikasgassen te kunnen optellen, zoals methaan en lachgas, worden de uitstootcijfers omgerekend naar CO2-equivalent.

Onze werkwijze

LCA’s worden begeleid en uitgevoerd door onze gekwalificeerde LCA-Specialisten. Onze werkwijze hierbij bestaat uit een proces van 3 fasen:

Zelf berekenenmet onze footprint tools

Een Life Cycle Assessment geeft als enige echt antwoord op de vraag hoe duurzaam een product of bedrijf nu écht is. Onze professionele LCA-specialisten kunnen u het werk uit handen nemen en de footprint voor u berekenen, maar wij begrijpen het ook als u het liever zelf doet. Wij maken het graag gemakkelijk voor u en daarom bieden wij verschillende toegankelijke online tools, waarmee u zelf uw footprint kunt berekenen.

Milieu-impact in de hele sierteeltketen inzichtelijk, van productie tot end of life

De Flori Footprint Tool is speciaal ontwikkeld voor de sierteeltsector om footprintberekeningen voor iedereen snel en eenvoudig toegankelijk te maken. U berekent met deze online software in uw eigen tempo op een eenvoudige en overzichtelijke wijze de footprint van uw bedrijf en al uw producten.

Onafhankelijk
& in eigen tempo

De Flori Footprint Tool biedt u de mogelijkheid om in uw eigen tempo, stap voor stap, de footprints van uw bedrijf en producten te berekenen. Het resultaat biedt u de inzichten waar u mee verder kunt. U weet wat de hotspots zijn in alle onderdelen van uw supply chain, van productie tot distributie, gebruik en afvalverwerking. Bovendien weet u de impact van meerdere categorieën, zoals CO₂, water, toxiciteit, landgebruik en meer.

FlorIT logo kleur

Geeft bloemisten inzicht in en grip op milieu-impact

FlorIT is speciaal ontwikkeld voor bloemisten om zo eenvoudig mogelijk de CO2-footprint inzichtelijk te maken. Met behulp van FlorIT – oftewel Florist Impact Tool – weet u precies waardoor de milieu-impact van uw onderneming veroorzaakt wordt. Tegelijkertijd ziet u de beste kansen voor verduurzaming. Zo werkt u gericht naar een duurzame toekomst. 

Heeft u interesse in FlorIT of wilt u meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.

Footprint4All logo

Instaptool voor het berekenen van milieu-impact

Voor als u snel en voordelig een inzicht wilt krijgen in de CO2-footprint van uw bedrijf op een laagdrempelig niveau, hebben wij Footprint4All ontwikkeld. Met de Footprint4All tool kunt u zelf de footprint van uw bedrijf berekenen, ongeacht wat voor een bedrijf u heeft en in welke sector u actief bent. Een toegankelijke tool voor iedereen.

Snel en eenvoudig
de CO2-footprint van uw bedrijf inzichtelijk

Snel en eenvoudig de CO2-footprint van uw bedrijf inzichtelijk

U krijgt inzicht in de opbouw van uw footprint op basis van belangrijke factoren zoals verwarming, elektriciteit, zakelijk vervoer, watergebruik en afval.

Na het uitvoeren van de berekening kunt u meteen zien waar de hotspots zitten op het gebied van CO2-uitstoot, zodat u meteen actie kunt ondernemen.

Een footprint tool op maat

Altijd direct overzicht en inzicht

Heeft u te maken met veel verschillende leveranciers en houdt u graag een vinger aan de pols wat de actuele milieu-impact van uw activiteiten is? Wij ontwikkelen voor u een gebruiksvriendelijke online footprint tool waarin alle relevante gegevens samenkomen en u overzicht en inzicht houdt in de footprint van uw activiteiten.

Voor overtuigingskracht

Vaak is het moeilijk om een potentiële klant ergens in te laten investeren als ze niet begrijpen hoe duurzaam een product daadwerkelijk is. Door de besparing op de milieu-impact inzichtelijk te maken en scenario’s voor specifieke situaties door te rekenen, wordt een barrière weggenomen. Dit maken wij mogelijk door geavanceerde footprint tools op maat te ontwikkelen.