Waarom niet alléén de CO2-footprint van belang is

Delen via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Categorie

De risico’s van een Carbon Tunnel Vision bij een duurzaamheidsstrategie

Als we het hebben over de klimaatcrisis is de kans groot dat u meteen denkt aan rokende schoorstenen op industrieterreinen of vliegtuigen. Dit betekent dat u klimaatverandering direct linkt aan broeikasgassen en dat is niet vreemd. Er is zelfs een naam voor dit begrip: Carbon Tunnel Vision, een term geïntroduceerd door Jan Konietzko van Cognizant.

CO2 wolk

Bij carbon tunnel visie komt het er op neer dat iemand bij klimaatverandering slechts denkt aan CO₂-uitstoot. Dit is niet per sé negatief, aangezien de CO₂ footprint bij veel bedrijven het grootste gedeelte van de milieu footprint vormt. Toch zijn er risico’s aan verbonden om alleen te focussen op de CO₂ footprint, want de milieu footprint is veelomvattender dan alleen CO₂ of klimaat.

Lees verder om er achter te komen wat de risico’s en oplossingen zijn omtrent een Carbon Tunnel Visie bij de duurzaamheidsstrategie van uw bedrijf.

Het verschil tussen de CO2-footprint en milieu footprint

Vaak worden de CO₂-footprint en milieu footprint door elkaar gehaald of gezien als hetzelfde, maar er is een groot verschil. Hoewel beide soorten footprint kunnen worden berekend door middel van een LCA (Life Cycle Assessment), worden alleen bij een milieu footprint alle impactsoorten betrokken die een bedrijf kan hebben op het milieu. Een CO2 footprint richt zich alleen op alle broeikasgasemissies, uitgedrukt in kilogram CO₂-equivalenten (kg CO₂-eq).

In dit artikel vertellen we meer over het verschil tussen de CO₂-footprint en milieu footprint.

Carbon Tunnel Visie: risico’s en oplossingen

Carbon tunnel visie, mensen inspecteren CO2 footprint

Als er sprake is van carbon tunnel visie in uw duurzaamheidsstrategie dan kan dat ertoe leiden dat u teveel focust op één probleem. Een gevolg hiervan is het uitsluiten van andere relevante impactresultaten van uw bedrijf die ook een (grote) impact op het milieu hebben.

Daarnaast kunnen reductie-inspanningen de impact bij andere impactcategorieën juist vergroten. Misschien kunt u de uitstoot bij de productie van uw product verminderen door de overstap te maken van fossiele naar biobased grondstoffen. Dit kan echter leiden tot extra landgebruik of extra gebruik van pesticiden en meststoffen, wat een negatieve impact heeft op biodiversiteit en lokale ecosystemen.

Kijk daarom bij voorkeur naar de milieu footprint als geheel en pas uw reductie inspanningen daar op aan.

Onze LCA-Specialisten staan klaar om u hierover te adviseren!

Meer
Interessante artikelen

Artikelen

Wat zijn milieu-impact categorieën?

Artikelen

De EU CBAM-regulering voor CO2-verantwoording in supply chains

Nieuws

Dutch Flower Group start samenwerking met Greenhouse Sustainability