Scope 1, 2 en 3 emissies bij een CO2 footprint uitgelegd

Delen via:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Categorie

Veel bedrijven zijn bezig met het reduceren van CO₂-uitstoot. Inzicht in de uitstoot vormt de basis om vervolgens structureel te kunnen reduceren. Door een CO₂-footprint te berekenen kan inzicht worden verkregen. Belangrijk bij het berekenen van een CO₂-footprint zijn de scope en de grenzen die een organisatie stelt. Hiermee wordt duidelijk voor welke uitstoot van broeikasgassen een organisatie zelf verantwoordelijk is. Het Greenhouse Gas Protocol (wereldwijd het meest gebruikte protocol om uitstoot van broeikasgassen te berekenen) spreekt over een drietal scopes: Scope 1, 2 en 3 emissies. In dit artikel leggen we kort uit welke emissies de verschillende scopes omvatten.

Scope 1, 2 en 3 emissies

Scope 1: directe uitstoot

Scope 1 omvat directe uitstoot: emissies van bronnen die een organisatie bezit of beheert, bijvoorbeeld de uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten.

Scope 2: indirecte uitstoot

Bij scope 2 gaat het om indirecte uitstoot, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit of verwarming/koeling.

Scope 3: indirecte uitstoot andere bedrijven

Bij scope 3 gaat het ook om indirecte uitstoot, maar dan veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van andere organisaties. Belangrijk hierbij is dat ze wel in relatie staan met de activiteiten van het bedrijf. Meestal gaat het hier om uitstoot die wordt veroorzaakt door leveranciers in de supply chain, uitbestede activiteiten en woon-werkverkeer van werknemers.

Visualisatie van de scope 1, 2 en 3 emissies © Greenhouse Sustainability

Het in kaart brengen van de verschillende scopes

Volgens het Greenhouse Gas Protocol neemt een organisatie in ieder geval verantwoordelijkheid voor uitstoot van CO₂ veroorzaakt door scope 1 en 2. De emissies in scope 1 en 2 zijn gemakkelijker te berekenen dan scope 3 emissies. Voor het energieverbruik kunnen bedrijven bijvoorbeeld de gegevens opvragen die nodig zijn om directe inkoop van gas en elektriciteit om te zetten in een waarde voor de bijbehorende broeikasgassen.

Echter, bij veel organisaties vormen juist scope 3-emissies het grootste deel van de totale emissies. De reden hiervoor is dat vandaag de dag veel activiteiten worden uitbesteed en maar weinig bedrijven kennen de waardeketen van haar producten. Wilt u bewust zijn van de scope 3 emissies? Vraag dan een footprintberekening op bij uw leveranciers. Wilt u de uitstoot reduceren? Het helpt vaak om samen met uw leveranciers en klanten om tafel te gaan, zo gaat u samen opzoek naar de beste oplossingen. Ook zijn er steeds meer collectieve initiatieven die zich inzetten om samen met ketenpartners te verduurzamen, zoals het Horti Footprint Chain Program of het Floriculture Sustainability Initiative in de tuinbouwsector.

Meer
Interessante artikelen

Nieuws

Gecertificeerde CO2-compensatie via Bamboo Village

Nieuws

Subsidie voor berekenen footprint teeltbedrijven

Artikelen

Verduurzamen? Kijk ook naar subsidies

Schrijf je in
voor onze nieuwsbrief

Meld je aan om nieuwsbrieven, duurzame tips en aanbiedingen te ontvangen.