Horti Footprint Circle: een vernieuwd programma voor ketensamenwerkingen

Horti Footprint Circle

Delen via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Categorie

In 2021 is het Horti Footprint Chain Program gestart vanuit 3 gedachten:

  • Ketensamenwerkingen om de footprints inzichtelijk te krijgen en samen te reduceren, met klimaatneutraliteit in 2030 als doel. 
  • Promotie voor bedrijven die willen aanhaken.
  • Onderling commercieel belang.

Met deze gedachten én de ambitie om het programma verder te laten groeien, is het programma verder uitgewerkt. Met als doel dat de participanten van meer voordelen profiteren en de onderlinge ketensamenwerkingen nog beter inzichtelijk worden. Dat gaat samen met een naamswijziging. Horti Footprint Chain Program heet voortaan Horti Footprint Circle.

Wat gaat er veranderen?

  • Het vernieuwde programma bevat meer marketing mogelijkheden, zodat de aangesloten bedrijven de duurzame oplossing verder onder de aandacht kunnen brengen.
  • Sparren met alle deelnemers over duurzame oplossingen. De aangesloten bedrijven staan in direct contact met een netwerk van bedrijven die oprecht bezig zijn met de klimaatneutrale toekomst van de tuinbouw.
  • De participant kan met collega’s of zakelijke relaties de tweejaarlijkse Horti Footprint Circle Events bijwonen.
  • De participanten krijgen online meer aandacht: op zowel de Horti Footprint Circle website als de social mediakanalen.
  • De duurzame boodschap van de deelnemers wordt aangeboden aan vakbladen.

Wat houdt Horti Footprint Circle in?

Horti Footprint Circle heeft als doel om voor iedere partij in de keten inzicht te krijgen in zijn aandeel op de CO₂-footprint van het eindproduct, om vervolgens zijn uitstoot te reduceren. Op deze manier kan de uitstoot van CO₂ per onderdeel van de keten worden verminderd, wat uiteindelijk leidt tot een klimaatneutraal product.

Doordat iedere schakel in de keten meewerkt aan de footprintberekening, kan in kaart worden gebracht welke categorieën de hoogste milieubelasting veroorzaken. Zo kunnen we er met elkaar aan werken om de totale uitstoot terug te dringen en waar nodig te compenseren. Zo werken we samen toe naar klimaatpositieve sierteeltproducten in 2030.

Wilt u met uw bedrijf lid worden van Horti Footprint Circle? Bekijk de beschikbare lidmaatschappen op de website van Horti Footprint Circle.

Meer
Interessante artikelen

Nieuws

Footprinttool voor bloemisten met VBW

Artikelen

Wat zijn milieu-impact categorieën?

Artikelen

De EU CBAM-regulering voor CO2-verantwoording in supply chains