Het verschil tussen de CO2-footprint en milieu footprint

Delen via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Categorie

De CO₂ footprint en de milieu footprint: vaak worden ze door elkaar gehaald of gezien als hetzelfde, maar er is een groot verschil. We leggen het kort uit.

CO2 footprint

De carbon footprint richt zich alleen op alle broeikasgasemissies, uitgedrukt in kilogram CO₂-equivalenten (kg CO₂-eq). Deze equivalenten maken het mogelijk om tot één maatstaf te komen voor het aardopwarmingsvermogen. Het is een indicator van de potentiële opwarming van de aarde als gevolg van broeikasgassen in de lucht.

Visualisatie van mensen die CO2 footprint of milieu footprint inspecteren

Milieu footprint

Maar hoe zit het met de andere impact categorieën? Bij een milieu footprint hebben we het eigenlijk over een bundel van verschillende soorten impact resultaten. Een milieu footprint heeft meer dan 15 verschillende impact gevolgen voor het milieu, waaronder de CO₂ footprint.

Een aantal van de andere impact categorieën:

  • Eutrofiëring: de effecten op water en grond als gevolg van de uitstoot van stikstofhoudende verbindingen. Een bekend probleem in Nederland, met gevolgen voor met name de boeren en bouwprojecten.
  • Verzuring: de mogelijke verzuring van bodem en water als gevolg van het vrijkomen van bepaalde gassen, zoals stikstofoxiden en zwaveloxiden. Zure regen is hiervan een voorbeeld. Verzuring kan grote gevolgen hebben voor ecosystemen en zelfs schade aan gebouwen veroorzaken.
  • Toxiciteiten: dit omvat zowel de impact op de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld kanker) als op ecosystemen (zoetwaterorganismen) als gevolg van giftige stoffen die in het milieu worden uitgestoten.
  • Aantasting van de ozonlaag: de emissies in de lucht die vernietiging van de ozonlaag veroorzaken. Aantasting van de ozonlaag veroorzaakt verhoogde UV-straling op aarde, wat schadelijk is voor de menselijke gezondheid (denk aan een toename van soorten huidkanker). Daarnaast heeft het invloed op de landbouwproductiviteit, omdat het de plantengroei vermindert.

Hoewel beide soorten footprint (CO₂ en milieu) kunnen worden berekend door middel van een LCA (Life Cycle Assessment), worden alleen bij een milieu footprint alle impactsoorten betrokken die een bedrijf kan hebben op het milieu.

Focus op CO2: de risico’s

Bedrijven focussen vaak alleen op de CO₂-footprint. Dit is niet per sé negatief, aangezien de CO₂ footprint bij veel bedrijven het grootste gedeelte van de milieu footprint vormt. Toch zijn er risico’s aan verbonden om alleen te focussen op de CO₂ footprint, want de milieu footprint is veelomvattender dan alleen CO₂ of klimaat. Benieuwd naar de risico’s en oplossingen? Lees ons artikel ‘Waarom niet alléén de CO2-footprint van belang is’.

Meer
Interessante artikelen

Nieuws

Footprinttool voor bloemisten met VBW

Artikelen

Wat zijn milieu-impact categorieën?

Artikelen

De EU CBAM-regulering voor CO2-verantwoording in supply chains