Het rapporteren van uw bedrijfsfootprint: wanneer en waarom?

Bedrijfsfootprint rapporteren

Delen via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Categorie

Heeft u de footprint van uw bedrijf berekend en vraagt u zich af of u deze berekening moet rapporteren? In dit artikel bespreken we enkele situaties waarin het rapporteren van uw bedrijfsfootprint relevant kan zijn. Of het nu gaat om overheidsvereisten of internationale richtlijnen, het rapporteren van uw footprint kan een belangrijke stap zijn in het tonen van uw inzet voor duurzaamheid en transparantie.

Rapportageplicht van zakelijke kilometers

Als uw bedrijf meer dan 100 werknemers heeft, moet u vanaf 1 januari 2024 de CO2-uitstoot van alle werkgerelateerde kilometers van uw werknemers rapporteren aan de Nederlandse overheid. Dit vereiste heeft als doel de bewustwording van de impact van transport en mobiliteit te vergroten en stimuleert bedrijven om maatregelen te nemen om hun uitstoot te verminderen.

U hoeft alleen (de jaartotalen van) het aantal kilometers, het gebruikte vervoermiddel en het soort brandstof aan te leveren. U hoeft geen cijfers aan over de CO2-uitstoot op te geven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) berekent de uitstoot voor u op basis van je aangeleverde gegevens.

Laat u de footprint van uw bedrijf berekenen? Dan loopt uw administratie al voor op deze rapportageplicht. Bij een footprint berekening op bedrijfsniveau worden de zakelijke kilometers namelijk ook bij u opgevraagd. U bent dus al een stap voor als het gaat om het verzamelen van de juiste gegevens.

Rapporteren zakelijke kilometers

CSRD-verplichtingen voor grotere ondernemingen

Steeds meer bedrijven krijgen vanaf 2024 te maken met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze EU-richtlijn verplicht ondernemingen binnen de Europese Unie om ecologische, sociale en overheidsrisico’s in kaart te brengen en duurzaamheidsinformatie te verschaffen aan stakeholders. Wanneer gaat de CSRD gelden?

  • Voor bedrijven die al te maken hebben met de Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging (de Non-Financial Reporting Directive, afgekort NFRD) gaat de CSRD vanaf 1 januari 2024 gelden.
  • Vanaf 2025 geldt de CSRD ook voor grote bedrijven die daar nog niet onder vallen. Het gaat hierbij om bedrijven die minimaal 2 van de volgende eigenschappen bevatten: meer dan 250 medewerkers, een jaarlijkse omzet van meer dan 40 miljoen euro of een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro.
  • Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026.

Voor deze laatste groep, de beursgenoteerde bedrijven, onderzoekt de Europese Unie momenteel een lichtere variant van de CSRD-rapportage. Hoewel de details nog worden uitgewerkt, is het belangrijk om als beursgenoteerd bedrijf op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en u voor te bereiden op eventuele rapportageverplichtingen in de toekomst.

Footprint rapporteren

Steeds meer bedrijven moeten dus tijdig beginnen met het opnemen van deze gegevens in de jaarverslagen en gecontroleerd worden door een onafhankelijke externe partij. Zodat u aan de toetsing voldoet en de juiste gegevens kan rapporteren.

Opstellen en rapporteren van Science Based Targets

In 2015 is het Science Based Targets Initiative opgericht, door o.a. de Verenigde Naties, het Wereld Natuur Fonds en het World Resources Institute. Met als doel bedrijven te helpen met het opstellen van Science Based Targets. Dat zijn op wetenschap gebaseerde doelen die u voor uw organisatie vaststelt. Met Science Based Targets brengt u de doelen van uw bedrijf in lijn met de klimaatdoelen in het Parijsakkoord. Met de gestelde doelen weet u precies hoeveel en hoe snel u de uitstoot van broeikasgassen moet reduceren. Voor het opstellen en monitoren van deze doelen is een jaarlijkse bedrijfsfootprint noodzakelijk. Dit toont aan dat een footprint berekening op bedrijfsniveau steeds relevanter begint te worden.

Werken volgens de CO2 Prestatieladder

Heeft uw bedrijf te maken met het behalen van een certificering voor de CO2 Prestatieladder? Dan moet u de footprint van uw organisatie elk half jaar in kaart brengen en laten controleren. De CO2 Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2 en kosten.

De ladder bestaat uit 5 niveaus (zie afbeelding hieronder). Bij niveau 1, 2 en 3 gaat u aan de slag met de uitstoot van uw bedrijf. Bij niveau 4 en 5 gaat u ook aan de slag met de uitstoot van de CO2-uitstoot in de keten.

Om de footprint van uw bedrijf te berekenen wordt er gekeken naar de drie scopes die uit het Green House Gas Protocol komen. Voor de CO2 Prestatieladder niveau 1, 2 en 3 wordt er alleen gekeken naar de emissies uit scope 1 en scope 2 emissies. Bij niveau 4 en 5 van de ladder wordt ook scope 3 relevant.

Bereid u voor op de toekomst

Het rapporteren van uw bedrijfsfootprint kan dus aanzienlijke voordelen met zich meebrengen, zoals het tonen van uw inzet voor duurzaamheid, het voldoen aan wettelijke vereisten en het opbouwen van vertrouwen bij uw stakeholders. Of het nu gaat om rapportageplicht op basis van het aantal werknemers of de naleving van internationale richtlijnen zoals de CSRD, het is van belang om tijdig te beginnen met de voorbereidingen en de benodigde gegevens te verzamelen.

Wij vertellen u graag meer over hoe u een bedrijfsfootprint kunt uitvoeren en de duurzaamheid van uw bedrijf kunt versterken. Want door proactief uw bedrijfsfootprint te rapporteren, neemt u een leidende rol in duurzaamheid en draagt u bij aan een duurzame toekomst.

Wilt u vandaag nog de eerste stap zetten? Bereken dan zelf de footprint van uw bedrijf met de Footprint4All tool.

Meer
Interessante artikelen

Nieuws

Footprinttool voor bloemisten met VBW

Artikelen

Wat zijn milieu-impact categorieën?

Artikelen

De EU CBAM-regulering voor CO2-verantwoording in supply chains