Greenhouse Sustainability presenteert Flori Footprint Tool

Delen via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Categorie

Tijdens de IFTF heeft Greenhouse Marketeers (nu Greenhouse Sustainability) de eerste portals van de Flori Footprint Tool gepresenteerd. De software is ontwikkeld om de sierteelt snel verder te helpen met zélf de footprint van producten te kunnen berekenen.

De meest recente publieke discussie rondom hoe vervuilend de sierteelt industrie is, maakt de waarde van het in kaart brengen van een footprint extra duidelijk. Niets geeft zo specifiek antwoord op deze vraag als een footprint. Uit recent consumenten onderzoek van Kantar is onder meer gebleken dat een gebrek aan concrete informatie zoals een footprint een argument is om geen duurzamer product te kopen. Het berekenen van een Product Footprint is dus ook voor de consument waardevol. Nog niet gesproken over de toenemende wet- en regelgeving, zoals de CSRD vanuit de EU. Dit verplicht grote bedrijven om ook de milieu-impact van ingekochte producten, zoals de bloemen en planten, in kaart te brengen. Niet te vergeten helpt een footprint bij het maken van de juiste keuzes bij investering in verduurzaming. Er is dus werk aan de winkel.

De meest gehoorde bezwaren om niet nú te beginnen met een (product) footprint berekening zijn; complexiteit, kosten en tijdgebrek. Bedrijven die wel nu al gestart zijn geven aan; ‘wat zijn we blij dat we onze milieu-impact nú al in kaart hebben gebracht, dat helpt ons richting te geven en gerichte keuzes te maken’.

Iedere ketenpartij zelf de footprint berekenen

Om de bezwaren weg te nemen en een footprint voor iedereen toegankelijk te maken heeft Greenhouse Sustainability in samenwerking met hun LCA software partner SimaPro de Flori Footprint Tool ontwikkeld. De Flori Footprint Tool is een online software oplossing die het mogelijk maakt voor elke partij in de sierteeltketen zelf de product footprint te berekenen. Voor elke type schakel in de keten wordt een eigen portal ontwikkeld. De portal voor kweker en exporteur zijn nu beschikbaar.

In de software kan de kweker eenvoudig stapsgewijs de benodigde gegevens verwerken en van zoveel producten als gewenst de footprint berekenen. De handel kan de footprints van de kwekers verzamelen en hun eigen processen hierop toepassen. Beide partijen kunnen natuurlijk ook scenario’s aanmaken om te zien wat een investering of andere werkwijze doet met de milieu-impact van de bloemen en planten.

Rekenmethode FloriPEFCR

De rekenmethode die ten grondslag aan deze software ligt is de Flori Product Environmental Footprint Category Rules (FloriPEFCR). Deze rekenstandaard ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Unie en worden naar verwachting medio 2023 goedgekeurd.

Pilot

Nadat de LCA specialisten van Greenhouse Sustainability begin 2022 een studie voor de WUR met de FloriPEFCR methode had afgerond, is de ontwikkeling van de Flori Footprint Tool in een stroomversnelling gekomen. Een succesvolle pilot met een groep Orchideeën-kwekers en positieve feedback van verschillende exporteurs gaf Greenhouse Sustainability en SimaPro het vertrouwen dat er snel doorgepakt kan worden.

Wilt u weten wat de Flori Footprint Tool voor u kan betekenen? Ga naar www.florifootprinttool.com en vraag een demo aan.

Meer
Interessante artikelen

Artikelen

Wat zijn milieu-impact categorieën?

Artikelen

De EU CBAM-regulering voor CO2-verantwoording in supply chains

Nieuws

Dutch Flower Group start samenwerking met Greenhouse Sustainability