FloriPEFCR als nieuwe LCA methode in de sierteeltsector

Delen via:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Categorie

Momenteel wordt in de tuinbouwsector nog gebruik gemaakt van de Hortifootprint Category Rules, maar binnenkort verandert deze standaardisatie voor de sierteelt naar de Flori Product Environmental Footprint Category Rules (FloriPEFCR). Met de FloriPEFCR worden footprints in Europa op dezelfde manier berekend. Hierdoor ontstaan betrouwbare resultaten, die met elkaar vergeleken kunnen worden en gelijkheid in de sector creëert. De FloriPEFCR zal zorgen voor mooie en grote kansen in de toekomst…

Waar hebben we het precies over?

De FloriPEFCR wordt ontwikkeld door Wageningen University & Research en het Technical Secretariat waar Royal FloraHolland en andere grote organisaties aan deelnemen. De PEFCR bestaat uit rekenregels voor elke impactcategorie om een footprint van een product te berekenen. U moet het zien als een groot kookboek. Per gerecht, of in dit geval per impactcategorie, staat beschreven wat u erbij moet pakken en wat u moet doen. Als iedereen op dezelfde wijze gaat koken zullen de gerechten allemaal even goed uitpakken. Zo zit het ook met de FloriPEFCR. Met de FloriPEFCR als Europese standaard zullen consultancy bureaus dezelfde methodologie gebruiken en wordt de milieu impact van producten vergelijkbaar.

Waterdichte informatie

Het hele idee van het inzetten van de FloriPEFCR als standaard, is om betrouwbare resultaten en vergelijkbare uitkomsten te genereren. Maar wat houdt dat precies in? Het doel is om greenwashing te voorkomen en de impact van planten vergelijkbaar te maken. De vraag naar milieu-informatie van producten neemt niet alleen in de sierteelt- en tuinbouwsector toe, maar ook onder de consumenten. Zij willen steeds vaker groene aankopen doen en voor hen is het daarom belangrijk om de milieu-impact van planten te weten. De duurzame claims die vandaag de dag worden gemaakt zijn niet volledig waterdicht, terwijl de consument daar dus wel behoefte aan heeft.

De rol van Greenhouse Sustainability in FloriPEFCR

Het eerste concept van de FloriPEFCR is afgerond. Door Wageningen University & Research (WUR) is onder andere Greenhouse Sustainability gevraagd om supporting studies uit te voeren. Het idee daarvan is om het raamwerk van de FloriPEFCR te testen in de praktijk. We testen of het haalbaar is en tijdsefficiënt, maar ook of er datagaps zijn. Op basis daarvan is feedback gegeven aan WUR.

Omdat Greenhouse Sustainability deel heeft mogen nemen aan deze supporting studies, hebben we alvast ervaring op kunnen doen met het uitvoeren van een FloriPEFCR-study en daardoor zijn wij voorbereid op de nieuwe standaard van footprintberekeningen.

Bent u klaar om groener te gaan?

Deze ontwikkeling van milieu-footprint methodologie voor de sierteeltproducten, helpt de sector om bestaande acties op het gebied van duurzaamheid te concretiseren. Het helpt een bedrijf om, binnen zijn toeleveringsketen, meer te weten te komen over de totale impact van het product en te bepalen hoe zij hun aandeel in de milieu-impact kunnen verlagen. Zoals met alles zal de eerste footprintberekening voor bedrijven een uitdaging zijn, maar opvolgende keren zal het gemakkelijker gaan.

Wij als Greenhouse Sustainability doen ons best om kwekers zo goed mogelijk te begeleiden bij een levenscyclusanalyse (LCA) op basis van de FloriPEFCR, zodat het op een zo efficiënt mogelijke manier gebeurd. Met een footprint op basis van de Flori Product Environmental Footprint Category Rules is uw bedrijf voorbereid op de wensen en eisen van (eind)klanten en overheden. U bent dan ook in staat om onderbouwde groene claims te maken en de footprint van de sierteeltsector te verkleinen. Let’s get climate positive!

Meer
Interessante artikelen

Nieuws

Gecertificeerde CO2-compensatie via Bamboo Village

Nieuws

Subsidie voor berekenen footprint teeltbedrijven

Artikelen

Verduurzamen? Kijk ook naar subsidies

Schrijf je in
voor onze nieuwsbrief

Meld je aan om nieuwsbrieven, duurzame tips en aanbiedingen te ontvangen.