De EU CBAM-regulering voor CO2-verantwoording in supply chains

Delen via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Categorie

Importeert u specifieke goederen zoals meststoffen, cement, ijzer en staal in de EU? Ontdek hoe deze regelgeving uw nalevingsverplichtingen beïnvloedt en leer meer over aankomende veranderingen.

De Europese Unie (EU) heeft een belangrijke stap gezet in de strijd tegen klimaatverandering met de invoering van de Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)-regelgeving. Deze regels zijn bedoeld om te voorkomen dat bedrijven hun productie verplaatsen naar landen met minder strenge milieuregels, ook wel ‘koolstoflekkage’ genoemd. Onder CBAM moeten bedrijven in CO2-intensieve sectoren zoals cement, ijzer en staal, aluminium, meststoffen, elektriciteit en waterstof nu de CO2-footprint van hun producten rapporteren.

Waarom is de CBAM-regelgeving van de EU nodig?

De EU heeft ambitieuze klimaatdoelen: klimaatneutraal zijn tegen 2050 en de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderen tegen 2030. Om dit te bereiken, zijn strengere regels voor CO2-emissies nodig. Veel landen buiten de EU hebben minder strenge klimaatregels, wat kan leiden tot koolstoflekkage. Dit betekent dat producten die in de EU worden geïmporteerd, mogelijk een hoge CO2-footprint hebben en bijdragen aan milieuschade.

Om dit probleem aan te pakken, verplicht de CBAM-regelgeving EU-importeurs om rekening te houden met de CO2-emissies van hun importen. Importeurs moeten de CO2-footprint van geïmporteerde goederen berekenen en rapporteren, inclusief emissies van productie, transport en grondstoffenwinning. Vanaf 2026 moeten ze ook certificaten inleveren om deze emissies te compenseren, zodat geïmporteerde producten voldoen aan dezelfde koolstofprijsregels als producten die binnen de EU worden gemaakt.

Wat verandert er vanaf 31 juli en na de overgangsperiode?

Tot 31 juli kunnen bedrijven CBAM-rapporten indienen met standaardwaarden die door de EU zijn verstrekt. Na deze datum moeten ze echter specifieke gegevens over de CO2-emissies van hun productieprocessen verstrekken. Dit benadrukt het belang voor bedrijven om hun CO2-emissies op productniveau nauwkeurig te meten om toegang tot de EU-markt te behouden.

De CBAM-regelgeving wordt gefaseerd ingevoerd, met een overgangsperiode tot 2026. Tijdens deze periode moeten EU-importeurs zich registreren bij nationale autoriteiten om CBAM-certificaten te verkrijgen. Deze certificaten worden geprijsd op basis van de wekelijkse gemiddelde veilingprijs van EU Emissions Trading System (EU ETS)-toeslagen. Importeurs moeten jaarlijks hun emissies rapporteren en de juiste hoeveelheid certificaten inleveren om aan de EU-regelgeving te voldoen.

Vooruitkijken: Wat moeten bedrijven doen?

Bedrijven moeten proactief hun CO2-emissies beheren om boetes te voorkomen en concurrerend te blijven in de EU-markt. Het verzamelen van nauwkeurige gegevens en het berekenen van de CO2-footprint, inclusief historische gegevens, is essentieel voor naleving. Met de deadline van 31 juli 2024 in zicht, moeten bedrijven hulp zoeken om ervoor te zorgen dat ze beschikken over nauwkeurige gegevens. Samenwerken met experts, zoals Greenhouse Sustainability, kan helpen bij het berekenen van emissies en het naleven van de nieuwe regels.

Conclusie

De CBAM-regelgeving is een belangrijke stap richting CO2-neutrale toeleveringsketens. Het stimuleert emissiereductie en zorgt voor een gelijk speelveld voor binnenlandse en geïmporteerde goederen. Door koolstoflekkage te verminderen en wereldwijde klimaatactie te versnellen, streeft de EU naar transparantie en duurzaamheid, en werkt ze aan een groenere toekomst.

Met de nieuwe regelgeving in aantocht is het duidelijk dat bedrijven alert moeten zijn op hun CO2-emissies en moeten beschikken over robuuste gegevens om aan de regels te voldoen. Om hoge boetes te vermijden, moeten bedrijven nu al beginnen met het berekenen van hun CO2-footprint, mogelijk inclusief historische gegevens, om hun inspanningen op het gebied van emissiereductie aan te tonen.

Meer
Interessante artikelen

Artikelen

Wat zijn milieu-impact categorieën?

Nieuws

Dutch Flower Group start samenwerking met Greenhouse Sustainability

Artikelen

Even voorstellen: nieuwe LCA-specialist Robin