6 Redenen om uw footprint te berekenen

Delen via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Categorie

Waarom u de footprint van uw bedrijf moet laten berekenen en hoe u hier geld mee verdient

Het berekenen van een footprint wordt met de dag relevanter. Voor individuen, maar met name voor bedrijven. In het Klimaatakkoord van Parijs staat dat Nederland voor 2030 de uitstoot van CO2 moet terugdringen. In steeds meer landen en regio’s is de CO2-belasting al een feit. Ook in Nederland is er vanaf 2025 sprake van een CO2-heffing en lijkt het erop dat er maatregelen gaan komen voor steeds meer sectoren en bedrijven.

Om aan deze maatregelen te voldoen, is een footprint berekening een stap in de juiste richting. In dit artikel vatten we daarom samen wat de belangrijkste redenen zijn om de footprint van uw bedrijf nu te laten berekenen.

1. Voorlopen op verplichtingen vanuit de overheid

Zoals we al benadrukten wordt het in kaart brengen van CO2-uitstoot voor bedrijven met de dag relevanter. Om bedrijven te stimuleren minder CO2 uit te stoten bij hun productieproces is er sinds 1 januari 2021 een nationale heffing op CO2-uitstoot in de industrie. Deze CO2-heffing verplicht industriële bedrijven om belasting te betalen per ton CO2 die zij uitstoten. Dat bedrag loopt jaarlijks op om bedrijven te stimuleren om nu echt CO2-besparende maatregelen te nemen.

Daarnaast worden in Nederland bedrijven met meer dan 100 werknemers vanaf 2023 verplicht om de CO2-uitstoot te melden van het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van medewerkers. Als de uitstoot te hoog is, moeten acties ondernomen worden om die te verlagen.

Het lijkt dus een kwestie van tijd totdat alle bedrijven te maken krijgen met het verplicht bijhouden van CO2-uitstoot en het reduceren ervan. Bereken nu alvast uw footprint zodat u kunt starten met verduurzamen, en wees voorbereid op de hoogte van de mogelijke heffing. Een goed begin is het halve werk!

2. Een footprint berekening is het startpunt voor bewustwording en verduurzaming

Footprint berekening visualisatie inspecteren co2 footprint

Verduurzamen begint bij bewustwording. Het bewust worden van hoe duurzaam u bezig bent als bedrijf, en wat voor impact uw bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu. Dit is precies wat een footprint inhoudt: het is de impact die u als individu of als bedrijf hebt op het milieu door de uitstoot die u genereert, zowel direct als indirect.

Het berekenen van een footprint geeft duurzaamheid een getal. U verkrijgt hiermee inzicht in hoe duurzaam uw bedrijf en producten zijn. Zonder dit inzicht en bewustwording in een bedrijf is het lastiger om gericht stappen te zetten naar een milieuvriendelijke onderneming.

Kortom: om te verduurzamen is het belangrijk dat u weet waar u staat als bedrijf. De eerste footprintberekening van een bedrijf is het startpunt voor de reductie van CO2-uitstoot.

3. Inspelen op vraag vanuit partners en afnemers

Misschien heeft u het al eens meegemaakt: een partnerbedrijf, klant of afnemer wil graag weten wat de CO2-footprint is van het product dat u levert. Uw footprint heeft namelijk invloed op de footprint van uw ketenpartners. Hoe zit dat precies?

Bij het berekenen van de footprint van uw bedrijf wordt gebruik gemaakt van scopes. Deze scopes geven aan hoe direct uw bedrijf verantwoordelijk is voor de uitstoot. Lees meer over scope 1, 2 en 3 emissies in dit artikel.

Footprint uitstoot scope 1, 2, 3 emissies visualisatie

In elke scope is uw bedrijf verantwoordelijk voor een bepaalde hoeveelheid uitstoot. Is de uitstoot van de productie van uw product erg hoog, dan heeft dit een negatieve invloed op de footprint van uw ketenpartner. U hoeft er in dit geval niet vreemd van op te kijken als uw klant ervoor kiest om samen te werken met een andere, duurzamere toeleverancier of partner.

Het hebben van een (actuele) footprint berekening geeft aan dat u bewust bezig bent met duurzaamheid. Als u uw footprint kunt delen met uw ketenpartners, dan straalt dit transparantie en bewustzijn uit. U kunt hiermee laten zien dat u stappen aan het zetten bent om te verduurzamen.

4. Inspelen op vraag vanuit investeerders

Steeds vaker kijken investeerders naar duurzaamheidsverslaglegging van bedrijven. Dit gebruiken ze vervolgens om keuzes te maken voor investeringen.

CSRD en investeerders

Grote ondernemingen moeten vanaf boekjaar 2025 verplicht over duurzaamheid gaan rapporteren. In boekjaar 2026 geldt dit ook voor beursgenoteerde mkb-ondernemingen. De Europese Commissie heeft richtlijnen opgesteld voor verplichte duurzaamheidsrapportage: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Het doel van deze richtlijn is onder andere om investeerders meer in de richting van duurzame investeringen te bewegen, om zo duurzame groei te bewerkstelligen.

Voor steeds meer ondernemingen betekent dit dat zij een duurzaamheidsstrategie moeten opstellen. We raden aan om hier nu al mee te beginnen, zodat u voorbereid bent zodra het voor uw bedrijf verplicht is. Een footprint berekening kan onderdeel zijn van de CSRD. Een footprint berekening geeft bruikbare inzichten om te implementeren in uw duurzaamheidsstrategie.

Met een actuele footprint berekening laat u aan investeerders zien dat u bezig bent het milieu en de duurzame groei van uw bedrijf. Dit vergroot de kans dat de investeerder uw bedrijf kiest boven een bedrijf dat niet bezig is met duurzaamheid.

5. Consumenten zijn steeds bewuster bezig met duurzaamheid

Consument recycling boodschappentasje footprint duurzaam

Niet alleen bedrijven, maar ook consumenten zijn steeds bewuster bezig met duurzaamheid. Uit onderzoek in juli 2021 is gebleken dat bijna de helft van de consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven actie ondernemen voor het milieu (48%) en dat duurzaamheid deel uitmaakt van de waarden van een bedrijf (42%).

Ook hier geldt daarom: hoe transparanter u communiceert over u duurzaamheidsinspanningen, des te groter de kans dat de consument bereid is om uw product aan te schaffen. Een footprintberekening helpt hier goed bij.

6. Een footprint berekenen voor kostenbesparing op de lange termijn

Baby plant pot met kleingeld geld besparen

Een duurzaam bedrijf is klaar voor de toekomst. Natuurlijk vanwege het milieu, maar ook vanwege de groeimogelijkheden die er liggen.

Op de korte termijn is het berekenen van een footprint een kleine investering, maar op de langere termijn bespaart het kosten. De berekening geeft namelijk precies inzicht welke bedrijfsactiviteiten of producten de grootste impact op het milieu hebben. Misschien blijkt uit de berekening dat uitstoot door energieverbruik hoog ligt, dus is het een overweging om gebruik te maken van zonnepanelen. Door deze ‘hotspots’ aan te pakken en jaarlijks de footprint berekening te herhalen, kan goed worden nagegaan hoe goed de duurzaamheidsinspanningen werken. Dit scheelt niet alleen CO2-uitstoot, maar uiteindelijk ook voor de rekening. Een footprint berekening maakt het tevens gemakkelijk om scenario berekeningen te doen voor een duurzame investering. Hiermee krijgt u direct inzicht wat voor impact een bepaalde investering heeft op de footprint.

Vergeet niet de duurzaamheidsonderwerpen terug te laten komen in het jaarverslag. Transparant zijn over uw klimaatimpact en de aanpak hiervan biedt weer kansen in de markt.

Duurzaamheid zit soms al in kleine stapjes in de goede richting. Denk aan groene energie, een fietsplan of minder restafval. U hoeft niet in één keer uw hele productieproces te verduurzamen. Maar voor u besparende maatregelen voor uw bedrijf gaat bedenken is het nodig om te weten hoeveel er per bedrijfsactiviteit wordt uitgestoten. Uw footprint berekenen is dan een goede eerste stap.

Meer
Interessante artikelen

Nieuws

Footprinttool voor bloemisten met VBW

Artikelen

Wat zijn milieu-impact categorieën?

Artikelen

De EU CBAM-regulering voor CO2-verantwoording in supply chains