Verduurzamen? Kijk ook naar subsidies

Subsidies verduurzaming

Inzicht in uw milieu-impact Heeft u uw footprint berekend of laten berekenen? Dan heeft u gedetailleerd inzicht in de CO2-impact van uw bedrijfsvoering. De CO2-uitstoot van uw bedrijf of producten biedt in de meeste gevallen al veel inzicht. Maar u kunt er ook voor kiezen om inzicht in andere impactcategorieën te krijgen, zoals watergebruik, landgebruik, […]

Waterstof in de tuinbouw

Waterstof in tuinbouw

De verwachtingen voor waterstof zijn hooggespannen. Zowel in Nederland als in Europa en op wereldwijde schaal wordt er gekeken naar oplossingen en toekomstige mogelijkheden. Het gebruik van waterstof in de tuinbouw biedt veelbelovende mogelijkheden om de sector te verduurzamen, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.   Hoe wordt […]

De tweede conceptversie van de FloriPEFCR is gepubliceerd

De Flori Product Environmental Footprint Category Rules, oftewel FloriPEFCR, wordt binnenkort dé Europese standaard voor footprintberekening in de sierteelt. In een serie blogs laten onze specialisten u kennismaken met deze nieuwe standaard. Dit keer LCA-Specialist Nina Ruig over de publicatie van de tweede conceptversie van de FloriPEFCR. De FloriPEFCR: hoe zat het ook alweer? De […]

Het rapporteren van uw bedrijfsfootprint: wanneer en waarom?

Bedrijfsfootprint rapporteren

Heeft u de footprint van uw bedrijf berekend en vraagt u zich af of u deze berekening moet rapporteren? In dit artikel bespreken we enkele situaties waarin het rapporteren van uw bedrijfsfootprint relevant kan zijn. Of het nu gaat om overheidsvereisten of internationale richtlijnen, het rapporteren van uw footprint kan een belangrijke stap zijn in […]

Wat is LCA?

In een tijd waarin duurzaamheid binnen elk bedrijf een steeds belangrijker aspect wordt, is het essentieel om de impact van een bedrijf, product of dienst op het milieu te begrijpen en te beoordelen. Een manier om dit te doen, is door middel van een levenscyclusanalyse (LCA). LCA is een methode om de milieu-impact van een […]

Flori Footprint Tool of Footprint4All?

Steeds meer bedrijven willen inzicht in de milieu-impact van hun organisatie of van individuele producten uit de keten. Greenhouse Sustainability ontwikkelde hiertoe een tweetal tools: de Flori Footprint Tool én Footprint4All. In een uitgebreid artikel leggen de specialisten uit wat het verschil is tussen die twee instrumenten. LCA’s voor een breder publiek Stijn Eikenaar, Digital […]

Energieverdeling van de WKK bij het berekenen van footprints

Glastuinbouwbedrijven maken doorgaans gebruik van een Warmtekrachtkoppeling (WKK). De WKK wordt veelvoudig gebruikt om op een efficiënte manier elektriciteit en warmte op te wekken voor de productie in de kas. Een van de meest gestelde vragen die wij van glastuinbouwbedrijven krijgen is: ‘Ik wek met mijn WKK energie op voor anderen, dus dat gaat toch […]

Scope 1, 2 en 3 emissies bij een CO2 footprint uitgelegd

Veel bedrijven zijn bezig met het reduceren van CO₂-uitstoot. Inzicht in de uitstoot vormt de basis om vervolgens structureel te kunnen reduceren. Door een CO₂-footprint te berekenen kan inzicht worden verkregen. Belangrijk bij het berekenen van een CO₂-footprint zijn de scope en de grenzen die een organisatie stelt. Hiermee wordt duidelijk voor welke uitstoot van […]

Het verschil tussen de CO2-footprint en milieu footprint

De CO₂ footprint en de milieu footprint: vaak worden ze door elkaar gehaald of gezien als hetzelfde, maar er is een groot verschil. We leggen het kort uit. CO2 footprint De carbon footprint richt zich alleen op alle broeikasgasemissies, uitgedrukt in kilogram CO₂-equivalenten (kg CO₂-eq). Deze equivalenten maken het mogelijk om tot één maatstaf te […]

Waarom niet alléén de CO2-footprint van belang is

De risico’s van een Carbon Tunnel Vision bij een duurzaamheidsstrategie Als we het hebben over de klimaatcrisis is de kans groot dat u meteen denkt aan rokende schoorstenen op industrieterreinen of vliegtuigen. Dit betekent dat u klimaatverandering direct linkt aan broeikasgassen en dat is niet vreemd. Er is zelfs een naam voor dit begrip: Carbon […]